Nyheter

Mässa för passivhus till Alingsås

Energi- och bomässan, Enbo09, hålls i april i passivhusens Mecka – Alingsås. Intresset för stan ökar: Idag besöker kungen passivhuscentrum, när mässan öppnar 23 april väntas 15 000 besökare till arrangemangen i stan.

Mässan ska samla byggföretag och kommuner och visa energieffektiva lösningar. Den kommer även att vara öppen för allmänheten.

Byggmässan äger rum samtidigt som Nordisk Passivhuskonferens hålls i Göteborg. Hit väntas den internationella passivhuseliten.

EnBo09 är en del av EU-programmet Rebecce — Renewable Energy and Building Exhibitions in Cities of the Enlarged Europe — som delvis finansieras av EU-kommissionens energiprogram ”Intelligent Energy Europe”. Alingsås är en av de deltagande städerna.