Nyheter

Måste bygga ett nytt Uppsala om året

Byggtakten måste öka ännu mera , enligt Boverkets reviderade rapport. Foto: Getty Images

Ett nytt Uppsala måste byggas varje år, i alla fall sett till antalet bostäder.
Det menar Boverket som presenterar en reviderad rapport över behovet av nya bostäder till 2015.

Orsaken till att Boverket har justerat byggbehovsprognosen är dels den förväntade befolkningsökningen framöver. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med drygt 1,2 miljoner personer. Ökningen sker i alla åldersklasser.
Den andra orsaken till den reviderade rapporten är att det inte byggts tillräckligt.
Byggandet ökar förvisso, men inte tillräckligt mycket för att svara mot det behov som finns.

Behovet av nya bostäder för de närmaste tio åren, fram till 2025, bedöms vara 710 000.
En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 nya bostäder.
– Det motsvarar ett nytt Uppsala om året, säger Bengt J Eriksson, rapportförfattare och analytiker på Boverket.
Eller motsvarande samma antal bostäder som i Stockholm eller Stor-Göteborg som måste byggas på fem år.

Det är 11 000 fler bostäder om året, jämfört med Boverkets förra rapport.
– Det handlar om volymer som vi inte varit uppe i sedan miljonprogrammet, säger Bengt J Eriksson.
Han påpekade också att det finns en viss osäkerhet kring befolkningssiffrorna, bland annat med tanke på invandringen.

Han lyfter fram några av utmaningarna: organisatoriska, ekonomiska, att nya bostäder kräver ny infrastruktur och att man måste ta hänsyn till den åldrande befolkningen där allt fler lever längre, vilket innebär anpassade bostäder.
– Men man måste komma ihåg att även om läget är allvarligt och behoven är akuta nu så måste de kortsiktiga åtgärderna stämma överens med de långsiktiga målen, säger Bengt J Eriksson.

Janna Valik, Boverkets generaldirektör, pratade om att förut var bostadsbristen främst ett storstadsproblem, men i dag är det allt fler kommuner som uppger att de har svårt att få fram bostäder till de som behöver.
– Vi måste hitta innovativa lösningar på problemet, och vi måste få fram viljan att hitta dessa lösningar.

Det handlar om att bygga och att bygga snabbt och hållbart.
– Det är en utmaning som kan kännas tung, men samtidigt är det en chans att göra om och göra rätt. Jag ser inget motsatsförhållande mellan bra och snabbt, säger hon. 
 

Fakta : Boverkets reviderade byggbehovsprognos 2016-2025

Tidsperiod         Totalt            Per år

2016-2020        440 000        88 000

2021-2025        270 000        54 000

2016-2025        710 000        71 000