Nyheter

”Måste utgå från de boendes trygghet, inte tillverkarnas intressen”

I ett svar på vår debattartikel om minskat brandskydd i byggnader menar cellplasttillverkaren Kingspan att det inte finns någon koppling mellan ökat användande av brännbar isolering och antalet döda i bränder. Vi kan bara hoppas att de får rätt, men tyvärr är det för tidigt att svara på den frågan i dag.

Att likt Kingspan titta på historisk brandstatistik ger knappast några insikter om den framtida utvecklingen. Än så länge är den absoluta majoriteten av våra byggnader isolerade med obrännbar isolering. Det som oroar är den snabba utvecklingen av nya byggtekniska lösningar där provningsmetoder som berör brandsäkerhet inte hänger med.

Det som kan påverka den framtida brandstatistiken är hur vi väljer att bygga de 700 000 bostäder som behövs de närmaste 10 åren samt energieffektivisera miljonprogrammet. Med ökade krav på energieffektivitet krävs allt mer välisolerade byggnader, vilket tyvärr ofta ställs mot krav på billiga bostäder. Om framtidens bostäder byggs med brännbar isolering som inte testats på enhetliga sätt riskerar det att ske på bekostnad av byggnadernas brandsäkerhet.

Swedisol och Kingspan verkar vara överens om vikten av att arbeta fram en gemensam europeisk standard för brandprovning av fasader. Men arbetet måste utgå från de boendes trygghet, inte tillverkarnas intressen. Med en gemensam, relevant och tillförlitlig europeisk standard ges byggherrar möjlighet att välja bästa möjliga brandskydd och skapa säkra byggnader även för framtiden.

Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad och prefekt för institutionen för byggvetenskap vid KTH

Mats Björs, vd Swedisol