Nyheter

Matchar ihop byggare med företag

ByggJobb är en digital marknadsplats där byggjobbare och byggföretag i Europa förenas. Bild: EHRAB

Matchningen mellan byggarbetare och byggprojekt underlättas med hjälp av en ny app, som även är framtagen för att stävja fusk.

– Med ByggJobb skapar vi en digital marknadsplats som förenar byggbranschen i hela Europa och en plattform som säkerställer att projekt kan bemannas på ett hållbart sätt, säger Benjamin von Jahf, CEO för EHRAB.

Byggbranschen går fortsatt bra men står samtidigt inför stora utmaningar. Det konstaterar bemanningsföretaget EHRAB som utvecklat en ny digital tjänst för att komma till rätta med kompetensbrist och anställningsfusk.

– Det har varit svårt att attrahera fler till branschen, stora pensionsavgångar har lett till en brist på arbetskraft. Samtidigt har luckor i lagstiftningen och kriminella företag skapat en osund konkurrenssituation. Hållbar bemanning av byggprojekt är viktigt och efterfrågas av hela samhället. säger Benjamin von Jahf.

Under de senaste två åren har bolaget investerat i att ta fram plattformen/appen ByggJobb för att bidra till lösa dessa utmaningar. Med hjälp av matchningsalgoritmer och AI förenas byggföretag med arbetskraft inom hela Europa. 

Kandidaterna skapar en profil där de kan marknadsföra och dokumentera sin utbildning, kompetens och sina erfarenheter i text, foto och rörlig bild.  Byggarbetare kan gå i god för varandras färdigheter och även få rekommendationer från tidigare arbetsgivare. Samtidigt ska kandidaterna kunna betygsätta hur olika byggbolag tagit sitt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet. 

– Det handlar inte alls om att peka ut någon eller sprida negativa kommentarer. I appen kommer det visas positiv information och ett genomsnittligt betyg, men vi har sedan möjlighet att förmedla annan information vidare till de berörda.

ByggJobb är även framtagen för att bidra till att stävja fusk och kriminalitet i branschen. Både yrkesarbetare och byggföretag valideras och verifieras av EHRAB och deras partners. När en matchning identifierats kan företaget hyra in byggnadsarbetaren via EHRAB som fungerar som en mellanhand och anställer arbetaren under svenska villkor och enligt svenska modellen.

– Även för byggföretaget är detta en trygghet, särskilt när det gäller utländsk arbetskraft så vågar inte många anställa direkt, säger Benjamin von Jahf.

EHRABS ambition med plattformen är att kunna agera som ett rekryterings- och bemanningsverktyg på ett internationellt plan.

– Vi kommer att ta kontakt med olika myndigheter, vi är redan i kontakt med Arbetsförmedlingen. Vår ambition är också att hitta andra seriösa bemanningsföretag på andra marknader runt om i Europa.

 
Fakta om ByggJobb:

  • ByggJobb är kostnadsfritt för både arbetare och byggföretag.
  • Plattformen är översatt till 20 språk inom EU.
  • ByggJobb kommer att validera samtliga byggföretag utifrån schystabyggare.se som tagits fram av branschorganisationen Byggföretagen.
  • I appen har också en tjänst, ByggPedia, integrerats för att öka kompetensnivån och attrahera fler, och framför allt ungdomar, till branschen.