Nyheter

Maths O Sundqvists okända miljardlån

Handelsbankens exponering mot Maths O Sundqvists bolagssfär är mycket större än vad som tidigare varit känt. Affärsvärlden har tagit fram hela listan på långivare.

Striden om Maths O Sundqvists bolagsimperium har nått kokpunkten. Carnegie Investment Bank tar nu i med hårdhandskarna och kräver in de panter som Maths O Sundqvist ställt till Carnegie för ett lån i miljardklassen.

Den infekterade striden fick Maths O Sundqvist att bryta sin långa tystnad tidigare i veckan. I olika intervjuer och pressmeddelanden har han förklarat att hans bolagssfär kan betala alla lån och är redo att göra upp med Carnegie.

En del av Maths O Sundqvists pr-arsenal är en informell balansräkning som visar ställningen i Sundqvistsfären vid utgången av 2008. Dagens Nyheter skrev på tisdagen att tidningen fått se ”en skissartad” balansräkning med 9,7 miljarder i tillgångar och 8,2 miljarder i skulder.

Affärsvärlden kan nu avslöja detaljerna i balansräkningensom visar vilka banker förutom Carnegie som har kreditexponeringar mot Sundqvistsfären.

Största långivare är Handelsbanken som enligt balansräkningen sammanlagt ska ha lånat ut 6 miljarder till Maths O Sundqvist. Hur lånen är fördelade och på vilka bolag i sfären framgår inte.
Handelsbanken ville på torsdagen inte kommentera omfattningen av lånen till Sundqvistsfären.

Vad som tidigare framkommit är att banken i oktober krävde nya säkerheter i en rad av Maths O Sundqvists fastighetsbolag vilket samtidigt gjorde att Carnegies säkerheter fick sämre status.

Övriga långivare till Maths O Sundqvist är Swedbank med 1,6 miljarder kronor och DnB Nor med 650 miljoner. Nordea, som tidigare nämnts som långivare, är inte upptagen i balansräkningen.

När Affärsvärlden frågar Maths O Sundqvist om detaljerna i balansräkningen säger han sig inte ha de exakta uppgifterna i huvudet, men tillägger samtidigt ”att det stämmer säkert”.

Till skuldsidan ska också läggas det miljardlån som Carnegie nu kräver in, men som Maths O Sundqvist menar är betydligt mindre. Enligt den informella balansräkningen ska en del av Sundqvist-sfären ha ett krav på drygt 200 miljoner kronor på Carnegie.
— Det finns ett ostridigt och det finns ett stridigt belopp och det måste vi prata om, säger Maths O Sundqvist till Affärsvärlden.

Carnegie lämnade i förra veckan ett slutbud till Maths O Sundqvist som skulle innebära att banken tar över hans moderbolag Skrindan mot att de privata skulderna skrivs av. Alternativet är att Skrindan bjuds ut till försäljning vid en auktion i mitten på mars.

Just nu talar allt för en auktionsprocess då Maths O Sundqvist har valt att inte skriva på avtalet med Carnegie.

Om Carnegie inte får in de utlånade pengarna vid auktionen kommer det resterande beloppet att krävas av Maths O Sundqvist personligen. Det meddelar Arne Berggren, chef Valot Invest, som hanterar problemkrediterna i Carnegie-koncernen.

Enligt Maths O Sundqvist finns det dock fortfarande en dialog mellan parterna:
— Jag vill inte föregripa något innan auktionen. Det här har hänt idag. Jag brinner bara för att behålla företaget och driva det vidare och i god ordning göra rätt för mig, säger han till Affärsvärlden.

Per Agerman / Affärsvärlden

Läs fakta om Maths O Sundqvists tillgångar och skulder på Affärsvärldens hemsida