Nyheter

Mats O. Paulsson ny styrelseledamot i NRC Group

Mats O. Paulsson valdes på bolagsstämman till ny medlem i styrelsen i NRC Group ASA. 


Han var under många år en drivande kraft inom Peabkoncernen, och har också erfarenhet från Sydsten, Swerock, Strabag och Bravida. 

Valet av Mats O. Paulsson är ett steg i att stärka NRC Group för ytterligare tillväxt i Norden. Han valdes in i styrelsen på bolagsstämman den 3 maj.   
 
– NRC Group planerar en snabb tillväxt under de kommande åren, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Paulsson, med sin gedigna erfarenhet, kommer att kunna bidra starkt i den utvecklingen, kommenterar Daniel Pettersson VD för NRC Group i Sverige.

Paulsson har sedan han gick ut genom dörrarna till Lunds universitet 1982, haft ledande positioner i flera svenska bygg- och entreprenadföretag, inklusive Sydsten, Swerock, Peab, Peab Industri, Strabag och Bravida. 

1999 tog Mats O. Paulsson över VD-posten i PEAB-ägda Swerock, leverantör av betong och byggmaterial. Året därpå var han inblandad i fusionen med den då medelstora byggentreprenören Peab AB. Mats gick efter fusionen in i rollen som vice VD i Peab. 

År 2001 var han involverad i totalt 44 förvärv, som ledde till att Peab omvandlas till att bli en av Sveriges största byggkoncerner. Han var även ansvarig för börsintroduktionen av Peab industri.

NRC Group är en nordisk leverantör av infrastruktur. Koncernen är sprungen ur Team Bane och bildades år 2011. Fem år senare, 2016 omsatte koncernen över 2 miljarder. Tillväxten har kommit genom organisk tillväxt och förvärv, av till exempel svenska Segermo Entreprenad, Svensk Järnvägsteknik och norska RailCap. Nyligen tillkomna bolag i gruppen är även HAG Anläggning ett norskt entreprenadföretag och svenska järnvägs specialisten SBB.

– Jag är imponerad av hur långt NRC Group har kommit på så kort tid. De har redan blivit en ledande aktör inom infrastruktursektorn i Norge och Sverige, och uppfattas som en besvärlig konkurrent av de allra flesta. Det måste tolkas som en komplimang, säger Mats O. Paulsson, ny styrelseledamot i NRC Group. Jag är mycket glad över att få vara en del av utvecklingen av NRC Group och kommer att hjälpa företaget att expandera, säger Paulsson i ett pressmeddelande.

Mats O. Paulsson ersätter storägare och tidigare chef Kristian Lundqvist, som valdes att leda bolagets valberedning. Finansmannen Albert Colett går även han in i valberedningen.