Nyheter

Maxbonus till Skanskas vd

Det blir jackpot för Skanskas vd Johan Karlström när bolagets bonusar delas ut. Utöver grundlönen får han 4,5 miljoner kronor.

Inför det första kvartalet har Skanskas styrelse beslutat att belöna Johan Karlström maximalt, vilket innebär 4,5 miljoner kronor i bonus. Det är 50 procent av hans grundlön på nio miljoner kronor. Dessutom kommer Karlström att få 4,8 miljoner kronor från Skanskas aktiesparprogram.

— Den rörliga lönedelen är kopplat till bolagets resultat och lönsamhet vilka nådde de uppsatta målen för 2009. Därför utgår maximal rörlig ersättning, säger Skanskas styrelseordförande Sverker Martin-Löf.

I sin bokslutsrapport så redovisar Skanska en ökning av vinsten efter finansnetto till fem miljarder kronor, jämfört med 4,4 miljarder kronor året innan. Samtidigt minskade företaget sin personalstyrka med knappt 2 000 personer till följd av en förväntad nedgång i byggverksamheten under 2011.

— Den rörliga ersättningen är kopplad till det ekonomiska utfallet. Att byggföretag anpassar sin bemanning efter behoven är inte så ovanligt. Det fanns inte tillräckligt med bygguppdrag, säger Sverker Martin-Löf.

Hans Tilly, Byggnads ordförande, anser dock att bonusutdelningarna kan påverka avtalsrörelsen.

— Det här visar att det finns pengar i företagen. Och kravet på nollavtal som vi har fått inom byggbranschen spricker allt mer.

Bonusprogram ska man vara väldigt försiktig med, säger han till Dagens Nyheter.

Sverker Martin-Löf är mer osäker på om avtalsrörelsen kommer att påverkas.

— Det beror bland annat på att Skanskas aktiespararprogram med rörlig ersättning vänder sig till samtliga medarbetare som alltså kan få ta del av bonusvinsterna, säger han.