Nyheter

Med fokus på infrastruktur

Nu drar en ny infrastrukturkommission igång sitt arbete.

En av deltagarna att före detta bostadsministern Stefan Attefall (KD).

Den nybildade infrastrukturkommissionen ska titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur och presentera  genomförbara idéer. Klimatfrågan, markvärdeseffekter av infrastrukturinvesteringar, höghastighetståg och offentlig-privat samverkan, OPS, är några konkreta frågor som kommissionen ska studera.

I kommissionen ingår Allan Larsson (tidigare finansminister, S) Maria Wetterstrand (tidigare språkrör, MP), Stefan Attefall (tidigare bostadsminister, KD), och Pia Kinhult (tidigare regionråd, M).

Initiativtagare är MTR, NCC, Peab, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP. KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet. Upplägget är ungefär detsamma som för den tidigare Nybyggar-kommissionen och Bokriskommittén. 

En slutrapport från infrastrukturkommission väntas i mitten av september 2015.