Nyheter

Medvind för jättebygget

Nio vindkraftverk till en kostnad av närmare en halv miljard kronor. Mitt i lågkonjunkturen har Rättvik storsatsat på förnyelsebar energi. <br></br> — Det här är kommunens absolut största byggprojekt genom tiderna, säger kommunalrådet Inge Ös

Ljudet strulade och korvarna lockade stundtals publiken mer än högtidliga tal från närvarande kommunpolitiker. Men intresset var ändå stort när Rättviks vindkraftpark invigdes på Hedboberget, nästan fyra mil norr om Rättvik.

Ungefär 300 personer hade samlats på den skogsklädda kullen för att titta på nio nya turbiner som ska producera cirka 100 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för omkring 5 000 villor. Enligt Inge Östlund har vindkraftsparken varit efterlängtad av kommunen.

— Vi har inte stött på något motstånd. Dessutom har företaget O2 Vind, som står bakom satsningen, varit duktiga på att bemöta alla slags frågor. De har bland annat varit i kontakt med många ortsbor och informerat om hur det var tänkt att se ut, säger han.

Av de nio turbinerna äger Rättviks kommun en och en halv. Enligt Inge Östlund ska den producerade elen härifrån stå för en ansenlig del av kommunens behov.

— Cirka 60 procent av dagens energiförbrukning i kommunen täcks av de investeringar som vi hittills gjort här. Vi har pratat om att investera i ytterligare en. Då skulle hela kommunens behov täckas, säger han.

Enligt Inge Östlund är den nya vindkraftparken det absolut största byggprojektet som ägt rum i kommunen och han får medhåll av Kjell Wikström, byggnadsinspektör i Rättviks kommun.

— I övrigt har vi en del större byggprojekt på gång, till exempel en simhall och två hyreshus, men de är inte alls i samma liga, säger han.

Byggandet i kommunen har ännu inte stannat av, trots lågkonjunkturen.
— De senaste åren har det byggts ett 30-tal bostäder per år och det ser inte ut att minska 2009. De vanligaste byggprojekten, som är inglasningar och andra komplementsbyggnader, minskar inte heller i antal, snarare tvärtom, säger Kjell Wikström.

Kjell Wikström gissar att rot-avdraget är en bakomliggande orsak till den stabila byggnivån. En annan orsak kan vara kommunens befolkningsstorlek.

— Vi är en liten kommun som inte byggde så mycket innan krisen. Framförallt var det inte så stora byggprojekt som vi kunde bli av med, säger han.

Innebär det att de stora byggjättarna inte är så aktiva i Rättviks kommun?
— Ja, här är det mest mindre, lokala byggföretag på 10-15 anställda, säger Kjell Wikström.

Fakta / Några aktuella byggprojekt i Rättviks kommun

Rättviks vindkraftpark

Vindkraftpark med nio snurror, invigdes i maj 2009

Rättvik Arena

En redan existerande bandyplan ska täckas över, byggs under 2009

Ladugård

Byggs i anslutning till Rättviks naturbruksgymnasium

Enolund

Två hus med 34 hyresrätter byggs av Rättviksbostäder under 2009

Simhall

Befintlig utomhusbassäng ska byggas över