Byggprojekt

Megaprojekt tar fart vid Göteborgs central

Illustration med vy över Drottningtorget med Jernhusens planerade högre hus bakom Centralstationen. Bild: Jernhusen

Även om Centralenområdet är en del av det betydligt större Älvstaden så är det ett mäkta stort stadsbyggnadsprojekt det handlar om. Totalt ska 2 000 bostäder byggas och 19 000 nya arbetstillfällen skapas i det centralaste av Göteborg. Och nu börjar det hända saker.

Projekt Centralenområdet är inget nytt projekt, men det är inget gammalt heller, om man ser på tidsperspektivet. Projektet startades egentligen upp i samband med att Vision Älvstaden klubbades i fullmäktige 2012 och beräknas pågå fram till 2040. Det handlar om en bebyggelse av totalt 800 000 kvadratmeter, varav cirka 200 000 kvadratmeter ska bli bostäder.

Komplext projekt

Det i dag ganska trafiktäta området som sträcker sig från Operan och längs älven bort mot Gullbergsvass och in till Nordstan, Drottningtorget och Åkareplatsen ska fyllas med kontor, handel, hotell, promenadstråk, restauranger, kulturinstitutioner, parker och så vidare.

– Man vill ha en koncentration av handels och kontorsytorna. Vi har Centralstationen här, en av Västlänken-stationerna samt även Hisingsbron intill som knyter samman området med Hisingen. Det är ett komplext projekt, konstaterar projektledare Per Osvald vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Region City

Vi träffas i hjärtat av projektet, vid Centralstationen. Sedan 2012 har ändå en hel del hänt i området. Hisingsbron står klar med Platinan bredvid och ytterligare några meter i riktning mot Centralen sträcker sig nya Regionens på sig upp mot himlen i sin svarta mundering. Men mycket återstår förstås; detaljplaner ska klubbas och kanske överklagas. Så är det med Jernhusens Region City, precis norr om Centralen. Detaljplanen är antagen, men ligger nu hos Mark och miljödomstolen efter överklagan. Det handlar om ett kvarter med flera höga hus som ska rymma bostäder och framför allt kontor och med preliminär byggstart nästa år.

– Det är fem eller sex höga byggnader som kommer att kopplas till det centrala läget med Centralstationen och Västlänkens station, berättar Per Osvald.

Illustration på stations- och kontorshuset Park Central som är en del av Jernhusens Region City. Entreprenör för projektet är NCC. Bild: Jernhusen

Bangårdsförbindelsen

Till Region City hör även Park Central, som kommer att byggas bredvid de högre husen och samtidigt ovanpå Västlänkens station Centralen. Park Central omfattar en 40 000 kvadratmeter stor stations- och kontorsbyggnad med trolig byggstart 2023. Entreprenör för projektet är NCC. Samtidigt pågår arbetet med Bangårdsförbindelsen som ska knyta samman stadsdelarna Gullbergsvass och Stampen och som i sin tur ska kopplas till Kämpegatan vid Västlänkens östra uppgång. Som det ser ut nu blir förbindelsen i form av en viadukt.

– Vi vill lätta på trycket på Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget där det är mycket kollektiv och biltrafik och där det inte är så vänlig miljö för de gående. Det kommer att byggas ramper som går över bangården. Där har nyligen arbetet med en förstudie påbörjats och de brukar ta cirka 18 månader att genomföra, säger Per Osvald.  

Kommersiellt vid Västlänken-station

Längs Kämpegatan, som ligger precis där Centralenområdet slutar och Gullbergsvass tar vid, blir det ett kvarter med bostäder och där pågår nu detaljplanearbetet. Vid Västlänkens östra stationsuppgång ska en kommersiell byggnad, utformad av Krook & Tjäder, resas. Byggnaden kommer att omfatta 34 000 kvadratmeter och rymma station, stationsservice, handel, restauranger och cirka 1 500 kontorsarbetsplatser. Tanken är att även det bygget ska påbörjas 2023. Jernhusen är fastighetsägare och bygger gör NCC.

– De här kvarteren som har koppling till Västlänken ligger i närtid så att de är klara tills Västlänken öppnar upp 2026, tillägger Per Osvald.

Boulevarden

Ett snäpp österut, norr om Nordstan vid Hisingsbrons ramper, kommer två kvarter att byggas samtidigt som en mindre utbyggnad av köpcentrumet ska göras.

– I det området pågår detaljplanearbetet och dessa ska skickas ut på granskning under våren. Tanken är att det västra av dessa kvarter ska vara färdigbyggt när Västlänken står klar, berättar Per Osvald.  

Ett längre stråk ska också byggas från Skeppsbron, via Packhusplatsen och Kanaltorget, förbi Nordstan och Gullbergsvass-området bort till Skansen Lejonet.

– Vi använder arbetsnamnet Boulevarden för denna sträckning, även om det är lite känsligt eftersom många anser att vi inte har några boulevarder i Göteborg. När Västlänken är igenfylld i området kan man börja med detta arbete. Det blir som en allé med planteringar för bilar, cyklister och gångare.

Omfattande

Just nu pågår överdäckningen av Götaleden mellan Platinan och Regionens hus. På taket av tunneln kommer fyra kvarter med bostäder, kontor och handel att byggas samt ytterligare ett kvarter bredvid överdäckningen. Här kommer en handfull exploatörer att tilldelas mark, bland annat Ernst-Rosén och Vasakronan. Detaljplanen är tänkt att antas det fjärde kvartalet i år. På tomten framför Platinan, mot älven, ska Vasakronan snart lämna in bygglov för ett kvarter med bland annat bostäder, kontor och hotell. Entreprenör är Peab, som även byggde Platinan. Även områdena på båda sidor om Hisingsbrons fästen och kring Operan kommer att utvecklas framöver i detta enorma projekt som blir svårt att undvika för tågresenärerna i Göteborg de närmaste decennierna.

– Det är omfattande och det är viktigt att ha med tidsaspekterna. För mig är 2026 närtid och inom fem år kommer det att hända ganska mycket. Ser man på hela Centralenområdet så kanske vi är klara med allt 2035 eller 2040, säger Per Osvald.