Nyheter

Megatrender står i fokus för Europas analytiker

Euroconstruct samlar analytiker från 19 länder i Europa. Foto: Getty Images

Prognoscentret står värd för den 89:e upplagan av Euroconstruct, som samlar intressenter i den Europeiska byggmarknaden från 19 europeiska länder. Kongressen i Stockholm har omvandlats till ett livestreamat event på grund av coronapandemin.

– Är det någon gång vi som nätverk kan bidra med kunskap till aktörer i den Europeiska byggmarknaden så är det nu när den ekonomiska situationen är ovanligt svårbedömd, säger Patric Lindqvist, vd på Prognoscentret.

”A new Europe rising – Trends shaping the future of European construction” är temat för årets Euroconstruct-konferens. I samband med konferensen presenterar nätverkets medlemmar från 19 europeiska länder också de nya prognoserna för byggmarknadens utveckling fördelat på bostäder, lokaler och anläggning. I anslutning till konferensen släpps även en rapport med prognoser för varje land tre år framåt i tiden.

– Temat blev ju ännu mer aktuellt än vad vi tänkt oss när vi började planera. Grundtemat är att belysa globala underliggande megatrender och se om de kan komma att påskyndas eller försenas i kölvattnet av pandemin. Megatrender utvecklas ju ofta långsamt och kan vara svåra att notera eller agera på men slår förr eller senare igenom med en kraft som kan omkullkasta många affärsmodeller eller politiska agendor, säger Patric Lindqvist.

Vår tids megatrender handlar bland annat om den allt mer åldrande befolkningen, klimatförändringarna men också digitaliseringen samt förändrade beteenden och handelsmönster. Dessa påverkar hela samhällets utveckling och därmed vilken typ av byggnation som kommer att efterfrågas framöver.

– Något som sticker ut med coronapandemin är att den påverkar hela samhällets utbud och efterfrågan i alla länder samtidigt och vi får här en unik möjlighet att kunna jämföra hur olika länders agerande för att motverka effekterna påverkar de olika byggmarknaderna. I vissa länder ser nedgången ut att bli i det närmaste brutal, säger Patric Lindqvist.

Coronautbrottets effekter är ett aktuellt ämne bland föreläsarna, som kommer att medverka digitalt från Stockholm eller sina hemorter runtom i Europa.  Janne Haaland Matlary, Professor vid Oslo universitet, ska prata om Europas framtid efter krisen, Fredrik Torberger, Kairos Future, föreläser om vilka långsiktiga förändringar vi kan vänta oss  i hur vi lever och arbetar och Nerja Macic, Chefsekonom på Prognosesenteret AS, ska prata om bostadsbyggandets utveckling i Europa under de närmsta åren. 

Årets upplaga av Euroconstruct kommer att genomföras digitalt istället för på Berns i Stockholm som tidigare var planerat.

– Vi har ägnat så mycket tid och arbete åt planering och fått ihop ett spännande koncept och tema, så det skulle kännas tråkigt att ställa in. Är det någon gång vi som nätverk har ett behov att fylla så är det nu när den ekonomiska situationen är ovanligt orolig och svårbedömd.

Euroconstruct arrangerar konferenser två gånger om året och målgruppen är alla som har intresse av Europas byggmarknad. Den 12 juni står Prognoscentret som värd.