Nyheter

…men i Sverige forsätter återhämtningen

På Västkusten har byggandet under årets första kvartal gått upp med drygt 30 procent, jämfört med samma period förra året.

Så stark uppgång är det inte hela landet, enligt senaste Byggstartindex. I Skåne är uppgången på tioprocentig. I Stockholm nio procent. Genomsnittet för hela landet är plus tolv procent.

Dessa siffror gäller genomsnittet för bostadsbyggandet, industrier, lokaler och anläggningar.

Framförallt är det anläggningsbyggandet som ökar, uppgången är 35 procent på ett år. Byggandet av bostäder ökar med 24 procent.

Offentliga lokaler redovisar däremot en nedgång med tre procent. Det område som verkligen bromsar uppgången av det totala byggandet är industrilokaler. Det byggs 20 procent färre industrilokaler än samma period i fjol. Vissa områden och landsdelar drabbas extra starkt: exempelvis Stockholm, där man bygger 55 procent färre kontorslokaler än för ett år sedan.