Nyheter

Microsoft köper mark för 269 miljoner

Microsoft storsatsar i Sverige. Köper markområde i Sandviken och Gävle.

Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 miljoner kronor och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

Sverige är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, fossilfri energiproduktion, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda.Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner. 

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 miljoner kronor. Gävle säljer mark för 140 miljoner kronor och Sandviken kommun säljer mark för 129 miljoner kronor.

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar”, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle. 

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag”, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

Av: Redaktionen