Nyheter

Militär kan stoppa största vindparken

Bygget av världens största havsbaserade vindkraftpark hotas. Två av försvarets remissinstanser säger nej till 500 vindkraftverk i Hanöbukten. Både flottan och flyget övar i området.

Bakom planerna på den gigantiska vindkraftparken i Hanöbukten står Eolus Vind och Vingkraft. På en yta av 225 kvadratkilometer är tanken att 500 vindkraftverk med en effekt på 2,5 GW ska uppföras. Nu hotas parken av såväl Blekinge flygflottilj som Tredje sjöstridsflottiljen.

— Det är ett av våra mest använda övningsområden som vi nästan dagligen använder, säger Jimmie Adamsson, informationschef på Tredje sjöstridflottiljen i Karlskrona till Blekinge Läns Tidning, BLT.

Protester kommer också från Blekinge flygflottilj som inte enbart använder det tänkta området utan hela Östersjön som övningsområde för bland annat lågflygningar.

— Vindkraftverken kan också påverka våra radarsensorer, vilket kommer att försvåra jakt- och spaningsövningar, säger flygchefen för stridsflyget på F17, Lars Bergström, till BLT.

Bengt Simmingsköld, vd för Eolus Vind anser att det måste finnas mycket starka skäl för att stoppa planerna på vindkraftsparken. Totalt ger de 500 verken motsvarande elproduktion som de två nedlagda Barsebäcksreaktorerna genererade.

— Vi kanske kan komma fram till en kompromiss. Det är mycket möjligt att vi får nöja oss med 250 verk, säger han till Ny Teknik.

De första möllorna ska enligt planerna uppföras om fem år. Ska projektet löna sig måste 50-100 verk byggas, hävdar Bengt Simmingsköld.
— Om statsmakterna värderar det här lika mycket som lågflygande jaktplan blir det av, säger han.

Marie Feuk / Ny Teknik

Läs fler tekniknyheter på www.nyteknik.se