Nyheter

Miljardaffär ger 8 000 nya lägenheter

Uppsala kommun köper Ulleråkerområdet av landstinget för 1,8 miljarder kronor.

Det innebär mellan 6 000 och 8 000 nya lägenheter och ett centrum med handel och service.

 – Uppsala växer och fler bostäder är avgörande för fortsatt tillväxt. Förvärvet av Ulleråkerområdet är en del i att förverkliga målet om 3 000 nya bostäder per år, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Området uppgår till sammanlagt 774 000 kvadratmeter. Av detta bedöms drygt hälften vara lämplig att bebygga. Enligt strukturplanen ska det uppföras hyres- och bostadsrätter i flervåningshus, uppskattningsvis mellan 6 000 och 8 000 lägenheter, varav cirka 30 procent väntas bli hyresrätter. Det planeras också ett lokalt centrum med handel och utvecklad service.

Överlåtelsen av marken sker 1 mars, då också hela köpeskillingen på drygt 1,8 miljarder kronor ska betalas. Landstinget har fortfarande verksamhet i några lokaler på Ulleråker. Dessa kommer man i fortsättningen att hyra av kommunen, på samma sätt som övriga hyresgäster i området.

Landstinget är en av de största mark- och fastighetsägarna i Ulleråkerområdet. Större delen av den medicinska verksamhet som tidigare bedrivits har i dag flyttat eller avvecklats.

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Kapitalet som vi nu frigör kommer vi att använda för att delfinansiera om- och nybyggnationerna på Akademiska sjukhuset, säger Erik Weiman (M), ordförande för landstingsstyrelsen.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala arbetar för närvarande med ett planprogram för Ulleråkerområdet. Planen beräknas vara klar för godkännande våren 2015. Därefter kommer detaljplaner att tas fram och marken erbjudas till entreprenörer på marknaden, vilket förväntas kunna ske under 2017.

Innan överenskommelsen kan träda i kraft måste den godkännas av landstingsfullmäktige den 4 februari och Uppsala kommunfullmäktige den 27 januari.