Nyheter

Miljardaffär i kölvattnet av Northvolt

Bild: Lindbäcks Bygg

I kölvattnet av Northvolts etablering får Lindbäcks Bygg nu sin största enskilda order någonsin. Skebo köper cirka 550 lägenheter för närmare en miljard.
– Vi är mycket nöjda med den här affären då den innebär ett rejält tillskott på bostadsmarknaden och det gör det extra positivt att det byggs i trä, säger Åsa Andersson, vd, Skebo.

Northvolts etablering av en stor batterifabrik i Skellefteå skapar nu svallvågor. Kommunens behov av att bygga fler bostäder är stort, enligt kommunens beräkningar är behovet cirka 5000 bostäder fram till 2025.

Nu görs en första stor affär och den går till Piteå-företaget Lindbäcks Bygg. Skellefteås kommunala fastighetsbolag Skebo betalar närmare en miljard för cirka 550 lägenheter byggda i trä för projekten Frigg, Getberget och Balder. Tack vare att Skebo blir ägare av projekten kan Lindbäcks starta produktionen.

– Det är vår största enskilda affär, någonsin. Det är en tredjedels årsproduktion för oss. Det känns förstås väldigt bra att vi kan ta en stor del i den spännande utveckling som nu sker i Skellefteå. Det är vår hemmamarknad, säger Markus Holmlund, affärschef och vice vd, Lindbäcks Bygg, i ett pressmeddelande.

Åsa Andersson, vd, Skebo:

– Bostadsbyggandet i Skellefteå är en av grundpelarna för att de stora industrietableringarna som sker ska klara kompetensförsörjningen. De människor som flyttar hit behöver bostäder. Med den här affären kommer vi snabbt igång med en storskalig bostadsproduktion. Vi tycker också att det är roligt att göra en stor affär med just Lindbäcks, de är väldigt duktiga och ligger i framkant i det industriella byggandet som ger flera kvalitativa fördelar, säger hon i pressmeddelandet.

– Kommunen har sedan ett antal år antagit en träbyggnadsstrategi, men vi har tidigare haft svårt att räkna ihop trä i våra nyproduktioner. Tack vare den stora volymen så lyckas vi i den här affären få kalkylen att gå ihop. 

Tillsammans med projektet Dubbelkrut, där Lindbäcks bygger 161 lägenheter på Västra Erikslid i Skellefteå, betyder den här affären att företaget totalt bygger över 700 lägenheter i Skellefteå de kommande åren. 

– Vi kan konstatera att Skellefteå därför blir den enskilt viktigaste orten för Lindbäcks i närtid, avslutar Markus Holmlund.

Källa: Lindbäcks bygg