Nyheter

Miljarder dyrare bygga <br/> tunnel under Göteborg

Tunnelbyggen har på senare år blivit dyrare än väntat. En ny kalkyl visar nu att man måste skjuta till fyra miljarder till tågtunneln Västlänken i Göteborg.<br/> — Vi ska nu arbeta med full kraft för att hitta möjligheter till fler lösningar för fin

Efter att diskussioner om störningar i stadsmiljön dykt upp i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm har nu kostnaderna räknats om för den planerade järnvägstunneln genom centrala Göteborg.

Åtgärderna görs för att minimera störningar för närboende och omgivningen i stort.

Att det därtill kommit fram att det är mer komplicerat än beräknat att bygga under jord i Göteborg har lett till att Banverket uppdaterat kostnaderna för Västlänken med 4 miljarder kronor. I en kalkyl från 2004 var det beräknat att tågtunnelbygget skulle kosta 16 miljarder kronor.

Västlänken är en del av Västsvenska infrastrukturpaketet. Politikerna bakom är övertygade om att projektet är möjligt att driva igenom trots de ökade kostnaderna.

— Det betyder mycket för hela Västsveriges och Göteborgs utveckling att kunna genomföra paketet, säger Anneli Hulthén, (S), Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Västsvenska infrastrukturpaketet

Paketet innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg. Västlänken är en av satsningarna och ska öka kapaciteten i järnvägssystemet.

I mars ska regeringen besluta om Västsvenska infrastrukturpaketet ska ingå i investeringsplanen för infrastruktur 2010-2021.