Nyheter

Miljardinvestering när Danderyds sjukhus växer

Fotograf: Carlstedt arkitekter/CF Møller.

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Efter beslut i Regionfullmäktige kan Locum nu sätta spaden i jorden och påbörja bygget av en ny vårdbyggnad med vårdavdelningar, mottagningsverksamheter och en helikopterflygplats. Under 2025 är det beräknat att Danderyds sjukhus AB tar över byggnaden.

Vårdbyggnaden är en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusområdet. Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar och mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. 
Totalt antal vårdplatser blir minst 164 stycken. 
–  Det är glädjande att genomförandebeslutet nu är fattat. Vi fortsätter att stärka vården i regionen och den nya moderna byggnaden vid Danderyds sjukhus är en viktig del i det arbetet säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd och Locums styrelseordförande.

Byggnaden på cirka 34 000 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden. På taket byggs en helikopterflygplats med kapacitet för 500 landningar per år.

Målsättningen är att bygga en flexibel byggnad med generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehållet över tiden ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer. Långsiktig hållbarhet är viktigt i Locums byggprojekt och ambitionen är att vårdbyggnaden ska uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver.

Korta fakta om den nya vårdbyggnaden

Yta: Cirka 33 900 kvadratmeter

Våningsplan: 14 (vårdverksamhet på 10 plan, övriga plan är i huvudsak tekniska utrymmen

Tidplan: 2020-2025

Budget: 1.85 miljarder

Övrigt: helikopterflygplats på taket, miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver