Nyheter

Miljardkontrakt för engelska skolor

Skanska UK har fått i uppdrag att bygga sem skolor i Bristol, England. Ett kontrakt värt cirka 1,2 miljarder kronor.

Förutom nyproduktionen av sex skolor i olika delar av staden ska Skanska även renovera 13 000 kvadratmeter i befintliga skollokaler. I uppdraget ingår såväl klassrum som lokaler för laborationer, idrott och träning, meddelar Skanska. De nya skolbyggnaderna omfattar omkring 29 000 kvadratmeter.

Bristol City Council är kund, genom Bristol Local Education Partnershop som är en tioårig partneringöverenskommelse. Avsikten med överenskommelsen är att modernisera och förnya skolor och utbildning i Bristol.

Det är en del av den brittiska regeringens arbete för en omfattande upprustning, där målet är att alla landets skolor för elever i åldrarna 11-18 år ska byggas om och förnyas inom de närmaste 10-15 åren.