Byggprojekt

Miljardkontrakt för Skanska i New York

Skanska får miljardkontrakt i New York
Bronx i New York. Bild: Gettyimages

Skanska har, i ett joint venture med R.J. Industries, Inc, tecknat avtal om att utföra arbeten vid ett vattenreningsverk i Bronx, New York. Skanskas del i kontraktet uppgår till 2,3 miljarder kronor.

Kontraktet omfattar installationer av platsgjuten betong, prefabricerade vakthus och gångbroar, el, värme, ventilation samt VVS, instrument och reglage, röjning och schaktning och avslutande landskapsplanering.

Arbetet ska utföras åt NYC Department of Environmental Protection och gäller vattenverket Hunts Point Wastewater Resource Recovery Facility i Bronx, New York.

Byggnationen börjas under våren 2022 och beräknas vara slutförd i mars 2026.