Nyheter

Miljardkontrakt tecknat för tunnelbanestation Sofia

Illustrationer: Region Stockholm/Sweco

Implenia Sverige AB har signerat kontrakt med Region Stockholm gällande den nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm i Stockholm, en av världens djupaste tunnelbanestationer. Kontraktet är värt cirka en miljard kronor.

– Det här blir vår fjärde tunnelentreprenad I samma bergknalle, säger Jiri T Englén, VD för Implenia i Sverige. 

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät pågår för fullt. Nu är ännu en entreprenad tilldelad. Den 3 maj tecknade Implenia kontrakt för Station Sofia, som blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder.

– Det här är ett riktigt häftigt projekt. Vi bygger både en av världens djupaste tunnelbanestationer, men också en av Stockholms högsta byggnader, hissbyggnaden blir över hundra meter hög, under mark. Det är inte många hus i Stockholm som är över hundra meter, säger Jiri T Englén.

Kontraktet avser utförande av tre bergtunnlar och ett plattformsrum, totalt en sträcka på cirka 1 500 meter samt ett vertikalschakt. Entreprenadformen är utförandeentreprenad med projekteringsansvar för bland annat hisschakt, plattform och teknikbyggnader. Dessa kommer att projekteras i egen regi av Implenias Technical Design Office i München.

Uppdraget sträcker sig från Q3 2021 till Q4 2025 och är värt cirka 1 000 MSEK. Efter semestrarna räknar man med att komma igång med schaktarbeten. Tunnelarbetena planeras inledas i februari 2022.

– Vi börjar uppe och nere ungefär samtidigt, man kan säga att vi sänker oss ner uppifrån i schaktet.

Kontraktet är en fortsättning på arbetstunnel vid Londonviadukten, ett uppdrag Implenia erhöll i slutet av 2019 och som nu närmar sig målgång.

– Det är hedrande att få ta sig an ytterligare ett tunnelprojekt av den här dimensionen. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt helt i linje med vår kompetens. Då vi dessutom redan finns på plats i den förberedande entreprenaden vid Londonviadukten säkerställer vi att Sofia kommer att kunna byggas på ett säkert och effektivt sätt, säger Jiri T Englén.

Sofia är Implenias fjärde entreprenad I samma område, från Katarinaberget till Stigberget på östra Södermalm. Sedan tidigare bygger man alltså arbetstunnlar vid Londonviadukten, bussterminalen vid Slussen samt CityLink, där Implenia I ett joint venture med Hochtief Infrastructure, ansvarar för att bygga Anneberg-Skanstulltunneln i Stockholm, med etablering på Stadsgårdskajen.

– Vi har fyra pågående entreprenader i samma bergknalle, konstaterar Jiri T Englén.

Implenias entreprenader vid Slussen:

Bussgarage Slussen: I september 2018 tilldelades Implenia kontraktet för bergsprängningsarbeten för en bussterminal i Katarinaberget. I projektet ingår bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel, sammanlagt bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 och betongarbeten om cirka 12 000 m3. Bussterminalen beräknas vara färdigställd 2023. Kontraktet är värt 780 miljoner kronor. Beställare är Stockholm Stad.

Arbetstunnel Londonviadukten: Vid Londonviadukten bygger Implenia en arbetstunnel, som färdigställs inom kort. Beställare är Region Stockholm. Från 2021 används tunneln för transport av bergmassor, personal och utrustning i samband med bygget av station Sofia.

Tunnelbanestation Sofia: Här bygger Implenia den nya stationen som hamnar cirka 100 meter under Stigbergsparken. Kontraktet, värt cirka en miljard, avser utförande av tre bergtunnlar och ett plattformsrum, totalt en sträcka på ca 1 500 meter samt ett vertikalschakt. Entreprenadformen är utförandeentreprenad med projekteringsansvar för bland annat hisschakt, plattform och teknikbyggnader.

City Link: 2018 fick Implenia, i ett joint venture med Hochtief Infrastructure, kontrakt på att bygga en 13,4 km lång tunnel mellan Anneberg-Skanstull i Stockholm, värt 915 miljoner svenska kronor. Beställare är Svenska Kraftnät. Borrstart ägde rum i februari 2020. Tunneln ska vara klar 2024. Med etablering på Stadsgårdsleden utgör Implenia/Hochtief en av alla aktörer i det byggintensiva området runt Slussen.