Nyheter

Miljardkontrakt till Bilfinger Berger

De tre största upphandlingarna till Citybanan i Stockholm är klara. Kontraktet för entreprenad Odenplan och Vasatunneln går till tyska Bilfinger Berger.

De två tidigare upphandlingarna har vunnits av NCC respektive ett tyskt/danskt konsortium bestående av Züblin Spezialtiefbau GmbH och E Pihl & Søn.

Under onsdagen meddelade Banverket att Bilfinger Berger vunnit den sista stora upphandlingen, entreprenaden Odenplan och Vasatunneln. Ett kontrakt värt 1,1 miljarder kronor.

— Av fem kvalificerade anbud fann vi att det tyska företaget Bilfinger Berger denna gång gav oss det bästa anbudet. Vi är nu i hamn med de tre största upphandlingarna för Citybanan. Samtliga tre upphandlingar är inom budget och tidplan, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan.

Entreprenaden sträcker sig mellan Odenplan upp till spårområdet vid Tomteboda. Kontraktet omfattar anläggningsarbeten för den nya spårtunneln och stommen till en ny pendeltågsstation vid Odenplan, med nya uppgångar och anslutningar till tunnelbanan.

Fakta / Citybanan

6 kilometer järnvägstunnel under centrala Stockholm. En enkelspårig järnvägsbro Årsta- Älvsjö samt stationerna City och Odenplan.

Nuläge: Järnvägsplanen har fastställts av regeringen.

Byggstart:24 januari 2009.

Trafikstart: 2017.

Kostnad: cirka 16 miljarder kr.