Nyheter

Miljardkontrakt till Peab

Nästa månad sätts spaden i backen för Swedbank Arena i Solna. Peab har fått i uppdrag att bygga arenan och tillhörande infrastruktur. Uppdrag värda tillsammans 3,2 miljarder kronor.

Finansieringen för den nya nationalarenan i Solna var länge oklar. Byggvärlden rapporterade om en uppskjuten byggstart och oro för att byggprojektet inte alls skulle bli av. I december förra året stod det klart att sponsorn Swedbank var redo att bidra ekonomiskt till arenan och ett finansieringsavtal med Arenastaden skrevs.

Under måndagen meddelades att Peab fått uppdraget att bygga nationalarenan, ett kontrakt värt 2,2 miljarder kronor. Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i juni 2009, under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft.

Peab har samtidigt fått i uppdrag att bygga två broar över järnvägen i Solna samt att anlägga vägar och annan infrastruktur i anslutning till arenan. Kontraktssumman för infrastrukturen uppgår till cirka 1 miljard kronor och arbetet ska ske genom partneringavtal.

Arenabolaget i Solna står som beställare bakom arenauppdraget, medan Råsta Projektutveckling AB är uppdragsgivare för infrastrukturen.

Swedbank arena ska vara klar för invigning under 2012.