Nyheter

”Miljöklassade kontor <br></br> är framtiden”

Skanska tar steget vidare i arbetet med att miljöklassa sina kommersiella fastigheter. Bolaget ansöker om att bli Green Building-partner på företagsnivå.

Skanska har under det senaste året fått ett antal byggprojekt Green Building-klassade: Hagaporten 3 i Solna, Sturegatan i Sundbyberg, Projekt Gårda i Göteborg samt Citykajen och Österport i Malmö. Ett flertal ansökningar är dessutom på gång för bland annat Tower i Köpenhamn och Linhtulahti i Helsingfors.

— Vår Green Building-portfölj har under året ökat i snabb takt. Beslut är nu taget att samtliga av våra nya kontorsprojekt ska utvecklas och byggas enligt Green Building, säger Hans Wallström, miljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Skanska vill bli Green Building-partner. Det innebär att minst 75 procent av de fastigheter som Skanska bygger uppfyller kraven om minst 25 procents lägre energianvändning än myndighetskraven. Skanska sällar sig därmed till Brostaden, som i juli blev Europas första Green Building-partner på företagsnivå.

Hans Wallström uppger att Skanska märker ett tydligt ökat intresse för Green Building från sina kunder.
— På sikt tror vi att det kommer att bli allt vanligare att företag enbart accepterar att bedriva verksamhet i miljömärkta lokaler, säger han.