Nyheter

Miljökrav ger hopp för byggindustrin

Miljökrav på byggnader ger tillväxtmöjligheter för den globala byggindustrin, det förutspås i en branschanalys från Euler Hermes, världens största kreditförsäkringsbolag med verksamhet i över 50 länder.

Byggindustrin i världen beräknas växa med 2,0 procent under 2012 (mätt i volym). Inom euro-området minskar dock aktiviteten i år med 1,2 procent. En möjlighet till ökad tillväxt framöver är att krav på minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet i byggnader leder till ökad efterfrågan. En byggnad som uppfyller kraven är ungefär 15 procent dyrare än en traditionell byggnad. Totalt innebär detta en potentiell marknad på 3 800 miljarder kronor.

Globalt drivs byggindustrins tillväxt främst av stora behov av infrastruktur och bostäder i tillväxtländer. I Indien finns till exempel ett behov av 24 miljoner nya bostäder. I Brasilien är motsvarande siffra 10 miljoner.

Samtidigt pressas företagen av lågkonjunkturen och av att ansträngda statsbudgetar gör att många länder inte har utrymme för stimulansåtgärder. I Europa har byggföretagens marginaler minskat med 1,4 procentenheter de två senaste åren. I Frankrike räknar Euler Hermes med hela 15 000 konkurser i byggbranschen under 2012.