Cementa

Miljonbelopp i vite för Cementa

Cementas verksamhet i Slite. Foto: Cementa.

Cementa ska betala en miljon kronor i vite för att ha överträtt tillåtna bullernivåer i Slite på Gotland. Det beslutade Mark- och miljödomstolen i Nacka på måndagen.

Länsstyrelsen yrkade på att Cementa skulle betala två miljoner kronor för att inte ha åtgärdat bullerbegränsade åtgärder senast 30 maj 2021, efter Länsstyrelsens föreläggande 30 september 2020.

Bullerbegränsade åtgärder

Bland annat menar Länsstyrelsen att angivna begränsningsvärden har överskridits vid flera tillfällen mellan juni och augusti 2021. Myndigheten anser att Cementa har haft gott om tid på sig att åtgärda bullernivåerna: ”Bolaget har sedan tillståndet meddelades år 2007 haft mer än 14 år på sig att anpassa sin verksamhet efter gällande bullervillkor, varav mer än sju år att vidta ytterligare bullerbegränsande åtgärder i enlighet med den serie av förelägganden som beslutats av länsstyrelsen med början den 10 april 2014”.

Riktvärden och gränsvärden

Cementa i sin tur hävdar att Länsstyrelsens föreläggande har brister; bland annat att de tillfälligt höga ljudnivåerna från verksamheten i Slite skulle utgöra gränsvärden. Cementa anser att det handlar om riktvärden och hänvisar till en tidigare dom i Mark- och miljödomstolen från 2016. Cementa påpekar också att arbetet med bullerreduceringen är ett komplex arbete eftersom det finns ett stort antal bullerkällor samt att man redan har åtgärdat en hel del. Under de senaste sju åren har bolaget, enligt domstolshandlingarna, lagt 16,5 miljoner kronor på bullerreducerade arbeten.

Jämkning av vitesbeloppet

Mark- och miljödomstolen tycker att Cementa har gjort omfattande och kostsamma åtgärder mot bullernivåerna, därför anser man att det finnas skäl att jämka vitesbeloppet till en miljon kronor. Domstolen avslår också Länsstyrelsens yrkande på att Cementa ska betala 100 000 kronor för att bolaget har fortsatt överskrida bullernivåerna efter föreläggandet.