Nyheter

Miljoner till forskare för att få slut på störande byggen

Byggprojekt skapar ofta störningar i trafiken. Foto: Getty Images

Det byggs för fullt runt om i våra städer och ofta bidrar det till att stoppa upp trafiken. Nu ska ett forskarteam från Linköping ta fram ett virtuellt verktyg som underlättar bygglogistiken.– Alla gör så gott de kan i dag men man saknar överblicken. Det vill vi råda bot på, säger Anna Fredriksson som leder projektet

Ett byggprojekt får alltid konsekvenser för trafiken, boende och andra närliggande verksamheter. Byggtrafik måste fram, bussar och annan trafik ska samsas med cyklister och fotgängare samtidigt som tillgängligheten blir allt mindre på grund av avspärrningar och trängsel. Det blir lätt störningar och när var och en kör sitt eget race förvärras situationen.

– Det finns ingen som har en sammanhängande överblick idag. Byggherrarna kanske har koll på sina egna projekt och försöker planera transporterna så att det inte blir en för stor belastning i trafiken. Men det är inte säker att de känner till vad som händer på tomten intill. Blir det plötsligt två byggen efter samma gata spricker kalkylen och det blir onödiga störningar i trafiken, säger Anna Fredriksson, forskare vid Linköpings universitet.

Hon leder forskningsprojektet Störningsfri stad tillsammans med ettantal aktörer som gemensamt ska arbeta fram ett visuellt och interaktivt planeringsverktyg för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna se hur olika scenarier påverkar trafiken. Tanken är att det nya systemet ska kombinera 3D modeller av staden med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och med realtidsdata från trafiken. 

– Min förhoppning är att vi ska utveckla ett beslutsverktyg som bidrar till att man får en bättre överblick på alla nivåer. Det kan i sin tur resultera i att vissa byggen enbart får använda vissa vägar. Eller att man förlägger transporterna på andra tider än när det är peakar i trafiken. Det viktiga är att vi kan lösa transporterna till och från byggena på ett smidigare sätt än idag. Får vi inte fram material i tid avstannar bygget. 

Byggprojekten orsakar inte bara trängsel i trafiken. De skapar också buller, utsläpp och vibrationer som kan uppfattas som störande. Med det nya verktyget ska alla aspekter vägas in för att skapa störningsfria byggen. Vinnarna blir inte bara byggherrarna som får ett verktyg för att förbättra logistiken till och från sina byggprojekt.

– Det finns stora vinster för hela samhället med det här verktyget. Det kommer att öka framkomligheten i staden, förbättra för dem som arbetar i byggprojekten och göra staden attraktiv att leva och verka i även under byggtiden, säger Anna Fredriksson, 

Fakta: Störningsfri Stad

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner kronor varav 4,9 miljoner kronor från Vinnova. Deltagande parter står för insatser motsvarande ytterligare 2,4 miljoner kronor.

Förutom forskare vid Linköpings universitet deltar även RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, Fastighets L E Lundbergs, Sankt Kors Fastigheter, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier och Logistikkluster Östergötland i projektet.

Av: Samuel Karlsson