Nyheter

Miljonnota i tvist om renovering

En tvist om totalrenoveringen av anrika Nybropalatset på Östermalm går i byggentreprenören BTH Byggs favör i hovrätten.
Bostadsrättsföreningen, som fick rätt i lägre instans, måste nu betala över sex miljoner kronor till bolaget, plus över två miljoner i rättegångskostnader.

Tvisten har gällt huruvida renoveringen gått rätt till, och om föreningen betalat tillräckligt mycket för de utförda arbetena.
Palatset ägdes tidigare av Frälsningsarmén.

Bostadsrättsföreningen Nybropalatset och BHT tecknade ett entreprenadavtal sommaren 2011. Avtalet handlade om att färdigställa de byggandsarbeten som kvarstod på fastigheten sedan Nybropalatset tidigare hävt ett annat entreprenadavtal. 
Bland annat skulle entreprenaden utföras på löpande räkning och fakturering ske måandsvis.

Bostadsrättsföreningen ansåg att BTH:s konstnadsredovisning var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för att bedöma vilken ersättning BTH hade rätt till.
Nybropalatset hävdade också bland annat att byggbolaget fakturerat för kostnader som inte är ersättningsgilla och att det fanns flera fel i entreprenaden.

Tingsrätten gav Nybropalatset rätt, men BTH överklagade till hovrätten som nu ändrar domen.