Miljonprogramskoncept godkänt av statliga SP

Miljonprogramskoncept godkänt av statliga SP
NCC Constructions koncept Addera Badrumsrenovering är speciellt framtaget för att hålla renoveringskostnaderna nere vid stora volymer som de svenska miljonprogrammen.
NCC Constructions koncept Addera Badrumsrenovering är speciellt framtaget för att hålla renoveringskostnaderna nere vid stora volymer som de svenska miljonprogrammen. Nu är konceptet testat och godkänt av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– Det här innebär att det nu finns en kostnadseffektiv lösning på marknaden för fastighetsägare med stora renoveringsbehov. Den största fördelen är att badrumsrenoveringen går snabbt och därför drabbar hyresgästerna i betydligt mindre omfattning än tidigare, säger Claes-Håkan Wahlberg, projektchef på Addera vid NCC Construction.

Den snabba renoveringstiden gör att hyresgästerna inte behöver evakueras, vilket i normala fall betyder att fastighetsägaren tappar hyresintäkter. De störande momenten som rivning och bilning av betong minimeras samtidigt som kostnaderna för avfuktning eller sanering försvinner.

Syftet med certifieringen hos SP SITAC (tidigare Statens Provningsanstalt) var att få ett kvitto på att Addera Badrumsrenovering håller den kvalitet och verkligen ger de fördelar som NCC hävdar. Godkännandet betyder att Addera lever upp till Boverkets krav på fuktsäkerhet och byggmaterial.

Addera badrumskoncept är framtaget för större badrumsvolymer och går ut på att det gamla badrummet byggs över med det nya. Gammal inredning som toalett, handfat och badkar tas bort, medan ytskikt och gamla avstängda stammar lämnas kvar. För att undvika fuktskador läggs en luftspalt in mellan det nya och det gamla badrummet. Det gör att all fukt ventileras ut.

Hantverkarna som utför renoveringarna enligt Adderas koncept, har kompetens för hela kedjan. Det innebär att en enda hantverkare har full kontroll över alla steg i renoveringen.

– Vi var säkra på att vi hade en bra produkt. Nu vet vi även att själva renoveringsprocessen håller den kvalitet som utlovas. Därmed är det fritt fram för alla som är intresserade att höra av sig, säger Claes-Håkan Wahlberg.

Konceptet Addera presenterades under Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO:s Fastighetsdagar och fick ett mycket positivt mottagande. Redan nu finns ett stort intresse från fastighetsbolag med renoveringsbehov i stora bestånd.

Relaterade artiklar

Sämre resultat för Veidekke
Renoveringen av Rosenbad försenas och fördyras
Covid 19-risk inte skäl att neka hantverkare tillträde
Hundratusentals lägenheter i behov av upprustning