Nyheter

Miljonregn över hållbara städer

Göteborg, Malmö, Lund och flera andra städer och kommunala bostadsbolag får dela på 190 miljoner för att utveckla ekologiskt hållbara stadsbyggnadsprojekt.

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer. Syftet med stödet är att minska utsläppen av koldioxid och att bygga ekologiska, attraktiva liksom socialt och ekonomiskt mera hållbara stadsmiljöer.

– Det är viktigt att vi stärker vårt samlade kunnande omkring miljöteknik och samhällsbyggande. Sverige ska fortsätta att driva på och visa vägen mot det hållbara samhället, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Delegationen har i år fått in över 90 ansökningar från kommuner, städer och bostadsbolag om att få ta del av de 190 miljoner kronor som nu delas ut — utöver de 150 miljoner som tidigare delats ut.

Nu har delegationen beslutat att dela ut 190 miljoner till bland annat Göteborg, Malmö, Lund, Kungälv och Örebrobostäder. Totalt får 20 olika projekt del av den nya pengarna.