Nyheter

Miljonsatsning på automatisering

Med laserprojicering och robotportal tar Flexator klivet in i framtiden.

Byggföretaget Flextor har satsat på en nya vägglinjer för att öka effektiviseringen i sin produktion. Med laserprojicering och robotportal tar man klivet in i framtiden.
– Det här är början på vår resa för att digitalisera produktionen, säger Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator.

För tre år sedan började Flexator undersöka alternativen för att effektivisera sin produktion av väggar. Den gamla utrustningen var från 1994 och hade gjort sitt. Den bestod bara i princip av ett par lyftbord där allt jobb gjordes manuellt och det krävde en hel del efterarbete med justeringar av väggarna.

– Frågan vi ställdes inför var att ersätta eller utveckla för en mer automatiserad produktion. Vi valde det senare, säger Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator.

Tre blir två

Tidigare hade man tre vägglinjer. Två för innerväggar och en för ytterväggar. Nu har man endast en linje för innerväggarna och en för ytterväggar. Linjen för innerväggar består av sex bord där de olika momenten genomförs steg för steg. 

Vi det första bordet lägger man ut regelstommen på vilka skivmaterialet läggs ut och fäst upp med några klamrar och här ser man den första förändringen som moderniseringen inneburit. Istället för måttsättning för att visa var reglarna skall sitta visas det nu med hjälp av laser.

– Det här innebär att vi i förlängningen kan kapa flera arbetskrävande led i produktionen. Vi behöver inte ta fram ritningar på papper, säger Mats.

Nästa stora förbättring i vägglinjen kommer vid bord två där en robotportal skruvar och klamrar fast skivorna för att sedan och fräsa ut alla hål för olika installationer.

– Vi markerar bara med en fluoriserande penna var den ska sätta fast skivorna och sedan görs allt jobb automatiskt med portalen. När vi fått lite mer erfarenhet kan hela förloppet genomföras utan att någon behöver övervaka processen.

Den nya vägglinjen gör inte bara produktionen effektivare den förbättrar även arbetsmiljön och höjer kvalitén på slutresultatet.

– Vi behöver inte klättra upp på skivorna längre för att sätta fast dem och väggarna blir vinkelräta från början. Vi kan lita på utrustningen. Vi effektiviserar processen och får bättre slutresultat, säger Marcus Färg, affärschef.

Inga neddragningar 

Investeringen i anläggningen i Anneberg innebär inte att man tänker dra ner på personal. De som frigörs efter effektiviseringen får andra arbetsuppgifter. Den nya vägglinjen är nu i full produktion och övergången har gått över förväntan.

– Installationen har gått bättre än förväntat och de första väggarna producerades tre och en halv vecka efter att den gamla linjen stoppades och revs ut. Nu efter fem veckor kör vi full produktion utan några större störningar, säger Mats Ekegren.

Satsning mot en ökad automatisering och digitalisering går på omkring 15 miljoner kronor.

AV: Samuel Karlsson

Fakta om Flexator:

  • Flexator är modultillverkare av verksamhetslokaler som bygger skolor, kontor, boenden och bodar.
  • Verksamheten vänder sig till professionella kunder som kommuner och företag.
  • Flexator AB ingår i Nordic Modular Group.