Nyheter

Miljonstämning mot Trafikverket dras tillbaka

Företaget KGO Mixing, som under hösten stämde Trafikverket på 65 miljoner kronor för avtalsbrott, har nu tagit återkallat sin stämningsansökan.
Orsaken är att Karl Gunnar Ohlson som grundade företaget och som var det viktigaste vittnet i tvisten, har gått bort.

Stämningen skickades in till Falu Tingsrätt i början av oktober 2016. KGO Mixing AB stämde Trafikverket på 65 miljoner i ersättning för avtalsbrott. KGO Mixing ansåg att Trafikverket inte hade fullföljt sina åtaganden enligt det licensavtal som tecknades i början av 2012.

Licensavtalet gick ut på att Trafikverket fick nyttjanderätten till företaget och en patenterad metod, kallad KGOIII-metoden, för att göra asfaltbeläggning mera hållbar. Avtalet, som skulle ge KGO Mixing 65 miljoner kronor i ersättning, sades upp i början av 2015 av Trafikverket. Då beslutade KGO att ansöka om stämning.

Trafikverket bestred och angav att de följt licensavtalet och dels att de inte delade bolagets uppfattning om fördelarna med den metod för asfaltbeläggning som de genom avtalet fått nyttjanderätt till.
Men nu har KGO återkallat sin talan.

– Ett av våra viktigaste vittnen, Karl Gunnar Ohlson gick bort i oktober 2016. Efter att ha rådgjort med vårt juridiska ombud kom vi fram till att Gunnar representerade ett av de absolut viktigaste bevisen vi hade för att verbalt visa på Trafikverkets agerande, säger Victoria Lindquist vd KGO Mixings.

Var det ett svårt beslut att ta? 

– Det var ett mycket svårt beslut. Jag tog helgen på mig att fundera och för att prata med de nytillkomna delägarna innan jag slutgiltigt lämnade besked till vårt juridiska ombud, Peter Hedberg på Ramberg Advokater. 

Hur gick era tankar före beslutet? 

– Jag vet att detta var mycket viktigt för Gunnar och därför blev det väldigt känslosamt när vi går emot hans vilja att lyfta frågan rättsligt. Vi ville få reda på vad det är som egentligen försiggått inom Trafikverket efter att avtalet mellan KGO Mixing och Trafikverket skrevs. Den entusiasm och samarbetsvilja som fanns vid avtalets tecknande var inom kort som bortblåst – något hände och vi har haft våra misstankar men aldrig verkligen förstått eller fått någon förklaring till deras agerande. Det var oerhört svårt att inse att vi mist möjligheten att gå vidare utan Gunnar.

Hur ser framtiden ut för KGO Mixing nu? 

– Det ser bra ut. Vi har intressenter både i Sverige och utomlands. Vi har vägar med KGOIII-beläggning, bland annat i Blekinge, som legat sedan 2002 som är lika fina än i dag. Nu skall vi släppa detta, önska Trafikverket lycka till med sina utmaningar och roa oss med att ta vara på all positiv uppmärksamhet och intresse vi möter från annat håll, säger Victoria Lindquist.

Rogert Andersson, affärsjurist på Trafikverket, kommenterar det inträffade så här:

– Trafikverket beklagar att Karl Gunnar Ohlson, som var en begåvad uppfinnare, avlidit och konstaterar med tillfredsställelse att KGO Mixing AB – efter att tagit del av Trafikverkets argument i inlagor till Falu tingsrätt – inte längre anser sig ha rätt till någon ytterligare ersättning från Trafikverket på grund av licensavtalet som har upphört att gälla mellan parterna.