Nyheter

Mimer får rätt i upphandlingstvist

Förvaltningsrätten i Uppsala har avgjort upphandlingstvisten mellan Bostads AB Mimer och Carpenter AB, till Mimers fördel.

Carpenter överprövade upphandlingen av Mimers byggtjänster som de menade var diskriminerade för företaget och i strid med Lagen om offentlig upphandling.

Tvisten har legat för avgörande sedan april och har gjort att Mimer inte kunnat avropa byggtjänster under cirka sex månader. På grund av det har bland annat återuppbyggnaden av de nedbrunna radhusen i Skultuna inte kunnat genomföras.

Nu har Förvaltningsrätten gett Mimer rätt på samtliga punkter som Carpenter överprövat.

Mikael Källqvist, vd för Mimer, är lättad över att tvisten är avgjord och att Mimer åter kan komma igång med renoveringar och ombyggnadsarbeten.

– Tyvärr har vi tappat tid och vi beklagar att våra hyresgäster drabbats genom att vi inte kunnat upprätthålla den service vi normalt har, säger Mikael Källqvist, i ett pressmeddelande.