Nyheter

Mimer vann ROT-pris

Foto: Erik Mårtensson.

Ombyggnaden av Kvarteret Mimer 8 har utsetts till Stockholms bästa ombyggnad 2015 och tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

NCC har genom varsam ombyggnad förvandlat Norrtulls sjukhus från vårdinstitution till skola.

 Juryn för ROT-priset lyfter fram att ”omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär”.

Dessutom pekar juryn på att det fanns en stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg som har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.

Kvarteret Mimer ligger vid Norrtullsgatan i Stockholm. Här invigdes Allmänna barnhuset 1885, som då tog hand om föräldralösa barn. På 20-talet omvandlades lokalerna till barnsjukhus för att senare fungera som åldrings- och mentalvård under namnet Norrtulls sjukhus.

I slutet av 2012 fick NCC i uppdrag att bygga om den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden till skolverksamhet med lärosalar, grupprum, matsal, bibliotek med mera. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med AB Byggbesked åt Ramsbury AB.

– Det har varit ett spännande och svårplanerat projekt. Det gamla huset hade många dolda konstruktioner och det var även utmanande att anpassa lokalen till moderna krav på tekniska lösningar. Befintliga hyresgäster har också suttit kvar under hela renoveringen, säger Denny Nordén, platschef på NCC.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990.

 

FAKTA

Vinnare: Kvarteret Mimer 8

Byggherre/fastighetsägare: Fastighets AB Mimeråtta

Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB

Arkitekt: sandellsandberg arkitekter AB

Adress: Norrtullsgatan 14

 

 

Juryns motivering:

Omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär. Man har bevarat korridorsystemet och byggt om amsalar till väl fungerande klassrum. Outnyttjade ytor som vinden och källaren har omvandlats till bibliotek och ett centralkök där över 3000 måltider per dag tillagas.

Befintliga byggnadsdelar har sparats, demonterats och återställts efter anpassning till dagens krav. Byggnadens själ har också bevarats genom att återskapa den ursprungliga färgpaletten med hjälp av linoljefärg.

De två tidigare trapphusen har sammanförts till ett öppet rum och ger en effektiv kommunikation i huset. Den nya trappa som leder upp till biblioteket hänger fritt ovan det centrala trapphuset under det ursprungliga glastaket som höjts en våning. Med sin exponerade stålkonstruktion och smarta användning till samlingsrum blir detta ett tillägg med starkt modernt uttryck.

En stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.