Cementa

Minister KU-anmäls för Cementa-uttalande

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg KU-anmäls. Bild: Regeringen

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) KU-anmäls för ett uttalande i somras angående Cementas bristfälliga tillståndsansökan. Hon ska ha svarat att ”ord står mot ord” på frågan om Cementas ansökan var komplett eller inte.

Bakom KU-anmälan står riksdagsledamot Rasmus Ling (MP), som menar att det är högst anmärkningsvärt att påstå att ord står mot ord ”när en svensk domstol anför att en ansökan är behäftad med så stora brister att en prövning inte kan göras”.

Bakgrunden är Mark- och miljööverstolens avvisande av tillståndsansökan där man i domen utryckte att Cementas miljökonsekvensbeskrivning är ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”.

Rasmus Ling hänvisar i sin KU-anmälan till Regeringsformen där det framgår att ingen myndighet eller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma.

”När statsrådet Anna Hallberg påstår att ”ord står mot ord”, när en domstol å ena sidan fastslagit att ansökan från Cementa har väsentliga brister, och att Cementa å andra sidan påstår att ansökan inte har en sådan brist, så tar statsrådet de facto ställning emot domstolen, och underminerar dess ställning. Ord står inte mot ord, domstolen har beslutat om vad som gäller” skriver Rasmus Ling i sin KU-anmälan som han nu vill att Konstitutionsutskottet ska granska.