Nyheter

Ministern lyfte anläggningsbranschen

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Susanne Bengtsson.

Transport har sin givna plats i politiken och anläggningsbranschen kan bli en väg in i landet för personer från andra länder.

Det menade infrastrukturminister Anna Johansson när hon talade på Anläggningsdagen i Stockholm på tisdagen.

Cirka 250 deltagare från branschen var på plats när Trafikverket i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik och Designföretagen arrangerade Anläggningsdagen i Näringslivets Hus i Stockholm.

 En av huvudtalarna var infrastrukturminister Anna Johansson (S). Hon lyfte anläggning som en tung politisk fråga och en viktig samhällsfunktion.

– Regeringen har satt upp tre tuffa mål. Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, vi ska bygga 250 000 bostäder och vi ska nå Sveriges klimatmål. Transport- och anläggningspolitiken har sin givna plats i politiken och går som en röd tråd när vi ska bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Infrastrukturministern sa också att Sverige ska satsa på att bygga ny infrastruktur eftersom den vi har inte riktigt är ”up to date”. Men lika viktigt är det att vårda det vi har och underhålla det befintliga systemet.

– Vi har haft för lite av offentliga investeringar i Sverige under lång tid. Utmaningen nu är att flytta fram positionerna vad gäller nyinvesteringar, säger Anna Johansson som är öppen för alla olika typer av finansieringar.

Anläggningsbranschen är också en viktig näring när det gäller integration.

– Jag vill att företagen ska vara öppna och ta emot personer från andra länder. Anläggningsbranschen kan bli en väg in i det svenska samhället. Vi måste också bli bättre på validering av kunskaper från andra länder.

Anna Johansson pratade också om nollvisionen för arbetsplatsolyckor. Hon angav Norra Länken som ett bra exempel på ett projekt där säkerhetsarbetet fungerat och där man klarat sig från allvarliga olyckor.

– Det krävs att man ställer krav i alla led.

En annan av talarna var Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i Trafikutskottet, som menade att vi har ett stort infrastrukturunderskott i Sverige. Mot den bakgrunden ifrågasatte hon diskussionerna om avvecklingen av Bromma flygplats – och det tillfälliga stoppet av förbifart Stockholm i höstas.

– Vi kan inte ställa olika trafikslag mot varandra. Sverige behöver mer av allt!

Och trots att alliansen avsatt 522 miljarder kronor till infrastruktur är hon rädd att pengarna inte räcker.

– Behoven är alltid större. 

I övrigt ägnades dagen åt frågor som arbetsmiljö, kostnadsdrivande krav och innovation. Exempelvis så presenterade regeringens utredare HG Wessberg Sverigeförhandlingen (fd Sverigebygget) som handlar om utbyggd järnvägen och en satsning på höghastighetståg. Trafikverkets representanter pratade bland annat om upphandlingar, totalentreprenader, avsteg från standardavtal och fast kontra rörligt pris.

Samverkan var ett ord som genomsyrade de flesta föredrag under dagen.

– Anläggningsdagen är framför allt till för att vi ska sätta målen och en gemensam agenda vart vi är på väg i branschen. Samverkan är jätteviktigt. Vi måste gemensamt lösa problem, säger Pontus Gruhs, utredare på Trafikverket och projektledare för Anläggningsdagen.

I år var det tredje året i rad som Anläggningsdagen ägde rum i denna form. De fösta tio åren gick den under namnet FIA-dagen.

– Vi har redan bokat för nästa år. Den 15 mars 2016 är det dags för nästa anläggningsdag.