Krönikor & Debatt

Minska antalet produktmärkningar i byggsektorn!

År 2022 präglades av prisökningar i byggmaterialhandeln. Foto: Getty images

Sunda hus, Byggvarubedömning, Svanen och Basta är några av de system som finns för att bedöma byggprodukters miljöprestanda. FSC, PEFC är certifieringar för hållbara träprodukter. EU-blomman, Ecolabel, Bra Miljöval är ytterligare exempel på certifieringar för hållbara produkter. Därtill information om produkternas klimatpåverkan och ett ständigt antal ökande lagkrav som aktörerna i byggsektorn behöver uppfylla. Vi riskerar nu en situation där alla goda föresatser om hållbara produkter blir till ett berg av administration som driver kostnader.

I mitten av mars arrangerade Byggmaterialhandlarna Branschledardagen där handeln och några viktiga leverantörer till handeln träffades för att diskutera gemensamma hållbarhetsutmaningar. En viktig slutsats var att vi nu tillsammans måste agera för att enas om hur vi märker våra produkter på ett enhetligt sätt. Nya bostadsministern Johan Danielsson har uppmanat byggmaterialhandeln att se över prissättningen så att vi kan få lägre priser på de produkter vi säljer. En produkts pris bestäms av flera olika faktorer såsom material-, frakt- och lönekostnader samt skatter. Men också administration av produktinformation, certifieringar och miljömärkningar. För mycket administration ökar priserna.

För att uppfylla kraven till de olika miljöbedömningssystemen för produkter krävs en omfattande dokumentation. Systemen som ser lite olika ut syftar främst till att fasa ut farliga ämnen i byggvaror och ur kretsloppet. De utgår från lagstiftning men lägger till egna unika kriterier. För oss i handeln innebär alla dessa system att vi måste hålla oss kunniga och uppdaterade om dem för att kunna tillmötesgå våra olika kunders krav på miljöbedömda produkter. 

Eftersom systemen, inte har öppen information om sina bedömningar behöver varje handelskedja dessutom ha egna konton hos respektive system för att komma åt hur produkter är bedömda vilket ytterligare ökar administrationskostnaderna. Minsta förändring i produktinnehåll eller tillverkningsprocess innebär att ny dokumentation behöver skickas in av leverantörerna till varje system. Det betyder att vi i handeln hela tiden måste hålla oss uppdaterade om en produkt får en ny bedömning i något system och även kunna hålla isär samma produkt om den ändrat något i innehållet för att mot våra kunder kunna garantera att produkter har korrekt bedömning. I byggmaterialhandeln hanterar vi årligen 700 000 artiklar varav en tredjedel har en miljöbedömning.

Konkurrensverket uppmärksammade i rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” som kom ut i slutet av 2021 problemet med det ökade antalet miljömärkningar. När man listar vilka faktorer som är mest kostnadsdrivande, så nämner man på andra plats miljömärkningar och certifieringar av byggnader. På första plats nämns materialbrist som den mest kostnadsdrivande faktorn.

Nu har vi kommit till en punkt där vi som branschföreträdare behöver enas om vilka produktmärkningar som skall användas. Vi tar inte ställning till vilken märkning vi skall använda, men vi kan konstatera att det i nuläget är för många olika bedömningar, märkningar och certifieringar som tar alldeles för mycket tid och driver kostnader. Och missförstå oss inte. Vi ser att produktmärkning är en utmärkt guidning för att välja de bästa produkterna. Men vi behöver ha ett system för produktmärkningar som hela byggsektorn kan stå bakom, alltifrån materialleverantörer, byggmaterialhandlare till byggare och beställare.

Byggmaterialhandeln vill bidra till ett hållbart byggande genom att erbjuda hållbara produkter till så låg kostnad som möjligt. Genom färre märkningar kan vi bidra till lägre kostnader för produkter och i förlängningen till att vi bygger bostäder som alla har råd att efterfråga.

Fredrik Johanson, ordf Byggmaterialhandlarna

Geir Thomas Fossum, vd Beijer Byggmaterial AB

Peter Lindström, vd Bygma AB

Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri AB

Endre Espeseth, vd Kesko AB

Karin Eriksson, vd Mestergruppen Sverige AB

Daniel Bik, vd Optimera Svensk AB
Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel AB

Magnus Andersson, vice vd Finja Betong AB

Jonas Hernborg, vd Elitfönster AB

Fredrik Gustavson, marknads- och försäljningschef Skandinavien Södra Wood

Jonas Zacharoff, vd Rockwool AB

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna