Nyheter

Minskad försäljning av limträ

Byggarbetsplats där man ser en stomme av limträ.
Gjuteriet i Malmö som till stor del är byggt av limträ. Foto: Martinsons Byggsystem

Försäljningen av limträ har minskat med 23 procent under årets första tre månader jämfört med förra året, det visar nya statistik från Svenskt Trä.
Trots de dystra siffrorna ser branschen ljust på framtiden.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick försäljningen av projektbalk, som säljs direkt till byggentreprenörer och fastighetsutvecklare, ner 42 procent i mars 2024.
Lagerbalk, som säljs via bygghandeln, gick ner med 24 procent jämfört med samma månad föregående år.

Vid en jämförelse mellan det första kvartalet 2023 och 2024 har försäljningen av projektbalk minskat med 21 procent medan lagerbalk minskat med 28 procent. Totalt innebär det en försäljningsminskning med 23 procent under årets tre första månader.

Ketchupeffekt

– Trots ett tufft marknadsläge ser vi positivt på framtiden, inte minst med tanke på den roll limträ spelar i den gröna omställningen. Produkter i limträ bidrar på många sätt till att minska byggsektorns miljöpåverkan och främjar utvecklingen mot en mer hållbar framtid, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

– Marknaden är avvaktande och vi har mycket offerter ut där de större ordrarna tar längre tid på sig att gå till affär. Nu förbereder vi oss för ett uppsving och troligtvis kommer vi att se en ketchupeffekt när konjunkturen vänder och byggandet kommer i gång igen, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Det nya rot-avdraget kan påverka

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i mars 2024 med 2,1 enheter till 92,6 jämfört med februari. Det är en siffra som sammanställs genom svar på frågor avseende verksamheternas ekonomi de senaste och kommande tolv månaderna.

Byggföretagen förväntar sig i lägre utsträckning än i februari att byggandet kommer att minska de kommande tre månaderna medan anläggningsbyggarna förväntar sig ett ökat byggande.

– Vår förhoppning är att försäljningen av lagerbalk genom bygghandeln kommer att vinna på regeringens beslut att utöka taket för rot- och rutavdragen med start den 1 juli i år. En eventuell räntesänkning i maj stärker också hushållens köpkraft och möjligheterna att renovera och påbörja om- och tillbyggnadsprojekt, säger Daniel Edman, försäljningschef, Bygghandel & Industri på Setra Trävaror AB.

logo
Anna Sjöström