Nyheter

”Minskad orderingång och ökad oro för varsel”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
Mer än en tredjedel av Byggföretagens medlemmar tror att försäljningen kommer utvecklas sämre under hösten jämfört med första halvåret.
Det visar Byggbarometern, en medlemsundersökning gjord bland Byggföretagens medlemmar, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.
I den förra undersökningen, som gjordes i mitten av augusti, trodde knappt 30 procent på sämre försäljning under hösten jämfört med första halvåret.

– Vi ser med oro på utvecklingen inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi är inte den bransch som drabbades först eller hårdast – men det vi ser nu är en minskad orderingång, ökad oro för varsel och en fortsatt nedgång i byggkonjunkturen, säger Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

Vad gäller orderingången upplever två tredjedelar av de tillfrågade företagen att den har minskat, mot 62,5 procent i augusti. Nästan lika många upplever kunder som avbeställer och nästan fyra av fem företag upplever förskjutningar i byggstarter.

Utöver det varnar nästan en femtedel av företagen för att de kommer behöva varsla, även om de inte gjort det ännu, upp från 15 procent i augusti. Andelen företag som har varslat har ökat med 4 procentenheter till 14 procent.

– De flesta av våra medlemsföretag är små- och medelstora. De är beroende av att kunna fortsätta korttidspermittera, och att få finansieringen garanterad för att slippa ställa in projekt, säger Tanja Rasmussen.

Hon vill nu se ett återställande av ROT och att regeringen pausar ”trippelstöten” mot bostadsmarknaden som bankskatten, nya riskvikter för kommersiella fastigheter och de så kallade Basel IV-reglerna innebär.

– Dessa nya regler kommer sammantaget att drabba konsumenterna och öka kostnaden för boende. Då minskar efterfrågan och det kommer att byggas ännu mindre. Sverige i en tid av bostadsbrist och ekonomisk nedgång förtjänar bättre, säger hon.

Nyhetsbyrån Direkt