Nyheter

Minskat antal byggolyckor

Byggolyckorna minskade under 2008, jämfört med året innan. Sedan 2002 har antalet olyckor minskat med 30 procent, visar nya siffror från Sveriges Byggindustrier.

Störst är minskningen av ras- och fallolyckor. Det kan enligt Björn Samuelsson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier, vara en följd av uppmärksamheten kring flera svåra olyckor på byggarbetsplatser under 2008. Raset vid Skanskas brobygge över Älandsfjärden och raset i Kista satte fokus på behovet av förebyggande arbete med arbetsmiljön.

— De fortsatt sjunkande olyckstalen är mycket positiva. Orsaken till denna goda utveckling är det avsevärt förbättrade arbetsmiljöarbetet i byggföretagen under senare år, säger han i ett pressmeddelande.

2007 inträffade 1 834 byggolyckor, jämfört med 1 782 under 2008. Det är 11,3 olyckor per tusen sysselsatta, att jämföra med 12,6 året innan. Det är en minskning med 10 procent.

— Med tanke på att byggvolymen under 2008 var en av de bästa i historisk tid, är det desto mer glädjande att byggföretagen trots ruschen har prioriterat arbetsmiljöarbetet, fortsätter Björn Samuelson.

Jämfört med olyckstalen för 2002 har antalet byggolyckor minskat med 30 procent, konstaterar han. Även arbetssjukdomarna minskar, på de senaste fem åren har antalet mer än halverats.