Nyheter

Minskat svinn med komplex central

Det nya bygglogistikcentret i Hjorthagen ska bidra till färre transporter, en säkrare arbetsmiljö, minskade materialskador och svinn och i slutändan sänkta byggkostnader. På onsdagen invigdes det.

På onsdagen invigdes det nybyggda bygglogistikcentret i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm planeras för 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.  Stockholm stad, som har ett samordningsansvar och är byggherre i området, valde att upphandla ett lokalt bygglogistikcenter i Hjorthagen för att främja hållbara transporter.

– Det är ett 30-tal byggherrar som ska samordnas vilket kräver sin logistikplanering. Vi behöver den här typen av logistiklösning för att få en effektiv byggprocess, sa borgarrådet Joakim Larsson (M) när han invigningstalade.

Bygglogistikcentret är unikt i sitt slag.

– Det finns ingen mer avancerad logistiklösning än denna. Genom att få rätt sak på rätt plats och i rätt tid sparar man många osynliga kostnader. Att hämta, leta efter och vänta på material tar mycket onödig tid på byggarbetsplatserna, menar Fredrik Friblick, Prolog, som föreläste om bygglogistik i samband med invigningen.

Merparten av transporterna kommer att gå via bygglogistikcentret för samlastning eller inlagring för att sedan distribueras med slingbilar, som ska trafikerar området flera gånger per dag.

– Nu kan man ringa och avropa materialet när man behöver det istället för att lagra det på bygget, där det rikserar att bli förstört eller stulet. De just in time-leveranser som man länge varit duktig på inom tillverkningsindustrin kommer nu till byggbranschen, säger Carina Hammarlund på Wiklunds Åkeri, som ansvarar för transporterna.

Wiklunds Åkeri och Linköpings-företaget Servistik ansvarar tillsammans för logistiken, inklusive avfall och återvinning, på området.

– Vi hoppas att alla ser möjligheten att utnyttja de tjänster som finns. Serviceutbudet här skiljer sig från det på traditionella byggarbetsplatser, säger Jan Hellstrand, vd på Servistik.

Att Norra Djurgårdsstaden har en stark miljöprofil genomsyrar logistiklösningarna.

– Det här kommer att leda till färre transporter i området eftersom allt ska levereras till bygglogistikcentret. Sedan kör vi ut byggmaterialet med våra slingbilar. Vi kommer att köra med elhybridbilar och även kranen är eldriven. Det gör att chauffören inte behöver ha motorn på under lossning, berättar Carina Hammarlund.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]