Nyheter

Minskning med 13 procent

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991–2018. Källa: SCB

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 450 nya lägenheter under första kvartalet 2018. Det är 13 procent färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017. 

Även småhusbyggandet minskar. Detta enligt ny statistik från SCB.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 450 nya lägenheter under första kvartalet 2018. Det är 13 procent färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017 då 16 556 lägenheter började byggas. 

Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal sedan 2012. Då påbörjades 30 procent färre lägenheter än under första kvartalet 2011.

I flerbostadshus påbörjades cirka 11 350 lägenheter under kvartalet vilket är 14 procent färre än under 2017. 

Även småhusbyggandet minskar mot förra året, 3 100 lägenheter i småhus påbörjades under årets tre första månader vilket är 7 procent färre än under samma period 2017.

Till detta kommer även ett tillskott på cirka 650 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1 158 lägenheter under första kvartalet 2017 vilket motsvarar en minskning på 44 procent.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2018 uppräknade med 14 procent för nybyggnad och 46 procent för ombyggnation vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste åren.