Nyheter

”Minst 75 procent måste ändå rivas”

En förstörd utsikt och för mycket trafik. Tydliga trender märks av bland protesterna mot ett nytt Slussen. Det anser Torsten Malmberg, planchef på Stadsbyggnadskontoret. – Det är ett högt tonläge med hårda ord, säger han.

På Stockholms stadsbyggnadskontor sammanställer man just nu synpunkterna från plansamrådet för Slussen som avslutades den 29 mars. Totalt 1 200 synpunkter har kommit in, varav 1 100 från allmänheten. – Intresset har varit rekordstort, säger Torsten Malmberg och tillägger att det finns tydliga trender bland de inkomna åsikterna. – Det handlar mycket om att det är för mycket yta till trafik och att utsikten förstörs. Det handlar också om att ekonomin haft för stor makt. Att byggnaderna i förslaget blivit för stora för att kunna finansiera projektet. Överhuvudtaget förs det en diskussion om att staden böjer sig för de ekonomiska krafterna. Gör ni det då?</b> – Vi menar att det inte är så. Byggnaderna står för endast 10 procent av finansieringen. De motståndare Byggvärlden pratat med anser att beslutsfattarna inte lyssnar på folket. Att det inte finns en dialog. Vad säger du om det?</b> – Jag har svårt att tycka det, med tanke på att vi haft en lång utställningsperiod i en speciell lokal med specialutbildad personal på plats som också ställt upp i debatter. Jag undrar lite hur de vill att ett samrådsförfarande ska gå till istället, säger Torsten Malmberg och tillägger: – Vad som drunknar i debatten är att trafikytorna faktiskt mer än halveras med det nya förslaget. Och vill man bevara den nuvarande modellen så ska man veta att 75 procent ändå måste rivas och sedan byggas upp igen. Det visar beräkningar vi gjort.

Nya Slussenbygget börjar 2012

* Plansamrådet för Slussen avslutades 29 mars 2010. Just nu sammanställs alla de inkomna synpunkterna.

* Den 10 juni redovisas sammanställningen av samrådet för Stadsbyggnadsnämnden.

* Stadens plan är att starta bygget under 2012. Enligt nuvarande tidsplan kommer den nya trafiklösningen att tas i bruk 2018.

* 2007 genomfördes ett programsamråd där två alternativ ställdes emot varandra, Nybyggt bevarande&apos, alltså en återuppbyggnad, och Nya Slussen, det vill säga en ny lösning. Allmänhet och sakägare fick lämna synpunkter. Resultatet blev att en majoritet av remissinstanserna föredrog Nya Slussen, och det fattades ett politiskt beslut att fortsätta med det alternativet.

* En ombyggnad kostar, enligt dagens beräkningar, cirka åtta miljarder kronor.

Källa: Stockholms stad