Nyheter

Minstingen växer mest

Av Sveriges 50 största byggföretag är det Q-gruppen som har växt snabbast. <br/> Bolaget har ökat sin omsättning med 139 procent. <br/> — Nu är vi lagom stora, säger vd:n, grundaren och ägaren Jan Henriksson.

Sveriges Byggindustrier tar varje år fram en lista över de 50 största byggföretagen. Årets lista utgår från omsättning under 2008 jämfört med under 2007. I topp ligger Skanska oförändrat kvar med en omsättning på 31 miljarder kronor i svensk entreprenadverksamhet.

Q-gruppen hamnar sist på listan, men är å andra sidan den som har lyckats växa snabbast under perioden, med hela 138,6 procent i omsättningsökning.

Jan Henriksson, vd för Q-gruppen, menar dock att siffrorna är en aning missvisande på grund av företagets resultatavräkningsmodell. Q-gruppen strävar efter att föra in vinst eller förlust i bokföringen först när projekten är avslutade, i stället för successivt utifrån förväntad vinst eller förlust.

Vår tillväxt är inte så gigantisk som man kan utläsa på den listan, men vi är en aktör som våra konkurrenter visar respekt för. Nu är vi lagom stora, tillräckligt stora för att ta stora jobb men tillräckligt små för att de anställda blir sedda som individer, säger Jan Henriksson.

Företagets redovisningsprincip innebär en viss ojämnhet mellan årsvolymerna. Under 2008 hade Q-gruppen flera projekt som avslutades, vilket bidrar till att dra upp tillväxtsiffrorna.

Vi hade en stor orderstock, och det största projektet vi har haft, Svea Artilleri vid Stockholms Stadion, avslutades 2008, berättar Jan Henriksson.

Justerat för bokföringsteknik och färdigställda projekt tror Jan Henriksson att företagets tillväxt mellan 2007 och 2008 i stället ligger på ungefär 25 procent. ?Men under samma tid har företaget minskat sin personalstyrka med 7,9 procent.

Vi har varit ett ganska personaltätt företag och ska ha egen personal som utför byggjobben. Under högkonjunkturen var det några som lämnade oss och nästan alla ville komma tillbaka senare, men vi har inte tagit tillbaka alla. Nu har vi fått ett väl balanserat och tajt medarbetargäng, säger Jan Henriksson.

För tre år sedan tog Jan Henriksson initiativ till ett samarbete med Einar Mattsson och Folkhem. Nu hyr företagen ut sina anställda till varandra vid behov.

Det är ett bra sätt för företag att samverka. Det ger anställningstrygghet, ingen av oss tre har sagt upp en enda person under de här tre åren, säger Jan Henriksson.

Q-gruppen startades för 12 år sedan som ett ombyggnadsföretag med fokus på övrig husbyggnad och renovering av kulturbyggnader. Så småningom växte verksamheten till att även omfatta nyproduktion av bostäder. Nyligen har företaget också dragit igång en satsning på projektledning och projektering. Hur mycket Q-gruppen ska fortsätta växa har ledningen ännu inte beslutat, det ska fastställas på ett strategimöte inom kort.

Hur känns det att kvala in på listan med de största byggbolagen?

Vi har varit på listan förut, för cirka fyra år sedan. Jag tycker egentligen att byggbranschen fokuserar för mycket på volym, men någonstans är det ändå rätt kul att hamna på listan. Det ger någon typ av status eller erkännande, säger Jan Henriksson.