Nyheter

Misstankar om oegentligheter

Personer som tillhör Sweco är misstänkta för att i samband med en anbudsprocess använt metoder som står i strid med företagets policy och regler. Misstankar om oegentligheter uppstod efter en intern utredning.

Sweco har vid en intern utredning funnit starka misstankar om oegentligheter i en anbudsprocess. Det har skett i samband med att Sweco lämnat två anbud inom ramen för ett internationellt vatten- och miljöprojekt, som finansieras av biståndsorgan och Världsbanken. Misstankarna gäller att personer som tillhör Sweco har använt metoder som står i strid med företagets policy och regler.

– Vi misstänker att man har brutit mot våra affärsetiska regler, vilket är helt oacceptabelt och vi ser därför mycket allvarligt på det inträffade, säger Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, i ett pressmeddelande.

Vilket projekt det handlar om vill man inte gå in på, inte heller vilka åtgärder som man vidtagit mot de aktuella personerna.
– Vi är mitt uppe i en intern utredning så jag kan inte gå in på dessa detaljer, säger Fredrik Hedlund, informationschef på Sweco, till Byggvärlden.

Lokala myndigheter har stoppat anbudsprocessen och Sweco kommer fullt ut att bistå Världsbankens granskning av händelsen. Sweco kommer samtidigt att gå vidare med sin interna utredning för att gå till botten med vad som hänt.

–  Vi genomför cirka 30 000 uppdrag per år och samtliga omfattas av vår CSR-policy och våra affärsetiska regler. Vi kommer nu att agera kraftfullt genom att se över våra interna processer och vår interna kontroll så att detta inte kan ske igen, säger Mats Wäppling.
 

Susanne Bengtsson
[email protected]