Nyheter

Misstänkt mygel i arkitekttävling

Ett bråk har blossat upp bland politikerna i Karlstad. Oppositionen misstänker mygel i samband med en arkitekttävling. — Allvarliga anklagelser som inte stämmer, kontrar Jesper Johansson (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

För några år sedan utlystes en arkitekttävling för nya bostäder i Gamla badhusparken i Karlstad. Sex förslag lämnades in och tjänstemännen på kommunen kom med en rekommendation för ett av förslagen. Utifrån detta skulle ledamöterna i teknik- och fastighetsnämnden fatta ett beslut. Men trots att det gått mer än ett år sedan ett segrande förslag skulle ha lagts fram så har inget beslut tagits. Nu misstänker oppositionen i nämnden orent spel.

— Vi är rädda för det och vill sätta fingret på en öm punkt, säger en av ledamöterna i teknik- och fastighetsnämnden som vill vara anonym.

Det är företrädarena för allianspartierna, som inte vill ha bostäder i parken, som misstänker att tävlingen redan är avgjord.

— NCC har nyligen lagt ner sin produktion i Karlstad. Samtidigt har de lämnat in ett av förslagen i tävlingen. Många misstänker att kommunen ska köpa det vinnande förslaget av NCC och sedan bygga i egen regi genom det kommunala bostadsbolaget KBAB, säger ledamoten.

Men vad grundar ni misstankarna på?

— Vilka som ligger bakom förslagen är ju hemliga för oss i nämnden. Men det har gått så lång tid nu och man kan misstänka en läcka. Kommunstyrelsen har fått se vilka som ligger bakom förslagen och i styrelsen sitter en representant från majoriteten i nämnden samt ordföranden i KBAB. Då är det läge för konspirationsteorier.

Den borgerliga oppositionen i nämnden kräver nu svar av majoriteten i en skrivelse som skickats till majoriteten.

— Vi vill se ett svar eller ett beslut i tävlingen i november. De som skickat in bidrag har ju lagt ned en massa pengar och har hört av sig till oss med frågor om varför det tar så lång tid, fortsätter ledamoten.

Tror ni att era anklagelser gör det svårt för NCC att vinna. Skulle de vinna så kommer misstankar om fusk att finnas där, oavsett om det stämmer eller ej?

— Vi har väl inte riktigt tänkt så mycket på det. Men om NCC vinner så får väl de och kommunen redovisa att det har gått schysst till.

Jesper Johansson (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, ser allvarligt på anklagelserna.

— Tävlingen är inte avgjord. Det bekymrar oss att oppositionen talar om förslagen och tävlingen i media. Jag ser det som allvarligt, säger han.

Har ni förhandlat med något av företagen som lämnat in ett av tävlingsbidragen?

— Vi har inte förhandlat med några av tävlingsdeltagarna. Tävlingsbidragen är fortfarande anonyma för oss nämndledamöter.

Varför har det tagit så lång tid med beslutet?

— Vid nämndsammanträdet i juni 2008 var vi inte nöjda med något förslag, och tillät samtliga tävlingsdeltagare att göra kompletteringar. Vi fick ta del av de justerade förslagen i början av 2009.

Jesper Johansson tillägger att han hoppas på ett beslut i frågan så snart som möjligt.