Nyheter

Mobil tankstation med fossilfritt bränsle

Entreprenören Renall kör alla sina fordon på fossilfritt bränsle. Fotograf: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder


Sveriges första mobila tankstation som förser byggarbetsplatser och byggentreprenörer med det förnybara biobränslet HVO finns i Ebbepark i Linköping. Den mobila tankstationen utgörs av en 10-kubiks cistern fylld med förnybar diesel, 100 procent HVO, och tankningen administreras med hjälp av en app .

Ett samarbete mellan olika regionala aktörer möjliggör en pilotsatsningen på en klimatsmartare bygglogistik i den framväxande stadsdelen Ebbepark i Linköping.
– Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt för ett mer hållbart byggande på alla sätt vi kan. Därför gör vi nu den här satsningen på fossilfri diesel i Ebbepark. Vi anser att frågan om drivmedel till byggarbetsplatser bör finnas med på varje byggherres och entreprenörs agenda och vi hoppas att vårt initiativ kan inspirera fler till liknande satsningar, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, i ett pressmeddelande.

Entreprenören Agrotech, som utför schaktarbeten för ED Bygg och för det kommunägda bostadsbolaget Stångåstadens räkning, är först ut att använda tankstationen.  Entreprenören Renall har också anslutit och planen är att gradvis ansluta fler entreprenörer i Ebbepark till systemet.  

Transporter till och från byggarbetsplatser står för cirka 50 procent av de totala vägtransporterna i städerna. Dessutom kräver kranbilar, kompressorer, lastare och grävmaskiner drivmedel för att utföra schaktarbeten, lyft och inte minst transporter inom byggplatserna.  Alla Renalls fordon körs idag på fossilfritt bränsle och för dem är det en smidig lösning att kunna använda tankstationen i Ebbepark. 

– Transporter till, från och inom byggen medför en stor klimatpåverkan. Nu skapar vi förutsättningar för en fossilfri bygglogistik med Ebbepark som pilotprojekt. Stångåstaden och Sankt Kors har en ambition att flytta gränserna och testa nya lösningar inom samhällsbyggnad. Det är positivt att byggherrarna visar att frågan ligger högt upp på deras agenda genom konkreta aktiviteter, säger Per Lindahl, projektledare på Logistikluster Östergötland.

Energifabriken har tagit fram den mobila tankstationen: en 10-kubiks cistern fylld med förnybar diesel, 100 procent HVO, som är försedd med en speciell pump och där tankningen sker med hjälp av en app som administrerar de olika användarna.

– Syftet med den här lösningen är göra det enklare för till exempel byggprojekt, där flera olika aktörer är involverade,, att bli fossilfria genom att dela på en tank. Istället för att alla entreprenörer ska lösa tillförseln av bränsle på egen hand, tillhandahåller vi bränslet på plats och håller reda på de olika användarna. Det minskar också antalet bränsletransporter till området, säger Karin Varverud, grundare och delägare till Energifabriken.

FAKTA HVO

Neste MY Förnybar diesel är 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och är ett helt förnybart bränsle som används i vanliga dieselmotorer.

Energifabrikens HVO100 framställs av fettrika vegetabiliska och animaliska restprodukter och avfall. 
Användning av HVO är ett enkelt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, bränslet är också fritt från svavel och aromatiska kolväten. 
Arbetsfordon och lastbilar är idag i hög utsträckning godkända för användning av HVO. 

FAKTA OM EBBEPARK

Ebbepark utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden 

Innehåll: Boende och verksamheter integreras med butiker, restauranger, caféer och samhällsservice.

Tidplan: Byggstart 2017. Byggs i fyra kvarter, det sista kvarteret är under planering varför sluttid inte kan anges.

Verksamhetslokaler: Sankt Kors ökar ytan från 30 000 m2 till 75 000 m2

Bostäder: Stångåstaden bygger 750 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter

Hållbarhet: Utvecklingen av parken följer ett ambitiöst hållbarhetsprogram. Första kvarteret baseras på riktlinjerna för BREEAM excellence och kvarteret Lugnet ska certifieras enligt miljöbyggnad silver, vilket ställer höga krav på exempelvis energianvändning, innemiljö och materialval.

Investering: Cirka 5 miljarder.

Källa: Sankt Kors