Nyheter

Mobil teknik lockar inte ut chefen på bygget

Teknikutvecklingen till trots är mobiltelefoni och e-post de IT-verktyg som används i större skala på byggarbetsplatserna. De mobila IT-verktygen måste anpassas till verkligheten om de ska vara till större nytta, enligt ny forskning.

I dag förutsätts de flesta byggledare ha kontoret på fickan. Tanken var att mobil IT skulle göra det lättare att få ut ledningspersonalen till byggarbetsplatsen. Så har det dock inte blivit ännu.

Det konstaterar Alexander Löfgren som den 5 december försvarade sin doktorsavhandling ”Making Mobile Meaning” på KTH där han studerat införandet av mobilt IT-stöd för byggproduktionsledning.

— Att få till bättre IT-verktyg för byggsektorn handlar inte bara om använda mer mobila IT-verktyg ute på arbetsplatserna. De måste också vara anpassade till de plattformar och IT-infrastruktur som används så att de bättre kan hantera de förändringar som uppstår under byggets gång, säger Alexander Löfgren.

Han menar att byggarbetsplatsens IT-användning hittills har inneburit att avståndet mellan produktionsledare och yrkesarbetare har ökat. Produktionsledningen sitter vid datorskärmen medan yrkesarbetarna väntar på besked.
Dessutom leder bristerna i verktygen till onödigt administrativt arbete. Dokumentationen görs oftast två gånger — en gång ute på bygget och ytterligare en gång framför datorn på kontoret.