Nyheter

Moderaternas svar på företagens önskelista

Tomas Tobé, näringspolitisk talesman för M: Förkorta uppsägningstiden</b> – Vi kommer inte att göra några förändringar som försämrar arbetstagarnas möjlighet till a-kassa eller att bli snabbare uppsagd. Ge oss långsiktiga spelregler</b> – Det håller jag med om. Mycket av det handlar om att man vill ha en regering som kan ta ansvar för Sveriges ekonomi. Det är det första löftet vi ger – inga ofinansierade löften. Stimulera hyresrättsbyggen</b> – Vi vill inte gå in med den typen av stimulanser, det är ett utmärkt exempel på den ryckighet som har varit i bostadspolitiken. Gör planprocessen flexiblare</b> – Detta instämmer jag i. Vi kommer att fortsätta med regelförändringsarbetet, det handlar bland annat om det här området. Rusta upp miljonprogrammet</b> – Det ligger ett väldigt tydligt ansvar på fastighetsägare. Vi tycker inte att staten ska lösa ut fastighetsägarna från deras ansvar. Färre överklaganden av bygglov</b> – Detta är givetvis en balansgång mellan att värna flera intressen. Det finns med i det regelförenklingsarbete vi ska göra. Jag tycker personligen att möjligheten att överklaga byggplaner borde begränsas. Samhällsbyggnadsminister</b> – Vi har inte landat i någon specifik åsikt. Det blir en fråga för partiledarna att organisera regeringen så att den kan arbeta effektivt. Utbilda till yrken som behövs</b> – Det här gör vi i alliansen just nu, dels i gymnasiet med större fokus på yrkesinriktade program och lärlingsutbildningar, dels med komvux och yrkeshögskola med matchning mot arbetsmarknaden.