Nyheter

MÖGELVARNING

I flera år har byggbranschen använt material som är känsliga för mögel. <br></br> — Med gips i våtutrymmen och fasader har vi skapat en bra livsmiljö för möglet, säger mikrobiologen Aime Must. <br></br> Men nu kan en förändring var

Sedan entreprenörer för cirka 30 år sedan började använda gips som byggmaterial i våtutrymmen och tunnputsade ytterväggar har antalet fukt- och mögelskador påträffats i allt fler hus. Det menar experter Byggvärlden pratat med.

— Problemen med mögel i hus har ökat de senaste åren. Man har använt fuktkänsliga material som gips i fel lägen. I många fall, till exempel Hammarby Sjöstad, har det också regnat in i väggmodulerna under byggtiden. Då kan mögel bildas redan innan huset är klart, säger Aime Must som arbetar som konsult med skadeutredningar och analyser av byggnadsmaterial.

Allt mögel är inte farligt men en del arter bildar mögelgifter som kan vara orsaken till åtskilliga besvär. Astma och nedsatt immunförsvar är några av effekterna. En av de farligare sorterna brukar i vardagligt tal kallas för ”svartmögel” eller mer korrekt: pappersmögel.

Aime Must har i flera år varnat för att gips lätt angrips av mögel. Men byggbranschen har varit dålig på att lyssna.
— Många har sagt att det inte är så farligt. Men nu visar det sig att man hade fel och det kommer att bli problem framöver när alltfler hus blir mögelangripna, säger hon.

Ingemar Samuelsson, ansvarig för forskning och utveckling vid Byggnadsfysik på Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), anser att byggföretagens storskaliga användande av felaktigt material är förvånande.

— Det är svårt att förklara. Ingen vill ju bygga dåligt för det är kostsamt. Men man ska komma ihåg att materialen kan ha fördelar som spelat in. Gips i väggar med puts kan till exempel vara billigt och vackert, säger han.

Men det är förändringar på gång. I förra veckan anordnades konferensen Fukt i byggnader i Stockholm. Medverkande var bland annat NCC och Skanska. Tillsammans diskuterade man konsekvenser av fuktskador och hur problematiken bäst åtgärdas. I juli förra året ändrade också Byggkeramikrådet sina branschregler då gipsskivor i våtutrymmen förbjöds. Byggbolagen följer nu efter med att använda gipsskivor utan kartongpapp. Det är just kartongpappen som är känsligt för mögelangrepp.

— Vi har tagit beslut om att ta bort organiskt material, inte bara kartonggips utan också träreglar, säger Anders Danielsson, vice vd på Skanska.

Även på NCC arbetar man aktivt mot möglet, enligt Jan Byfors, chef för NCC:s Tekniska Plattformar.
— Vi vet faktiskt inte om mögelangreppen ökat. Men vi tar problematiken på allvar och har utökat vårt arbete.

Varför började ni bygga med material som är känsligt för mögel?
— Det är lätt att vara efterklok. Visst kan vi inom byggbranschen vara för snabba ibland men det är svårt att förutse alla konsekvenser, säger Jan Byfors.

Mögel

Är enform av svamp. Finns i ett stort antal arter.

Växerframför allt på föda, ved och andra organiska material.

Mögel trivs i fuktiga miljöer och drabbar ofta bostäder med dålig ventilation.

En del mögel avger sporer, toxiner samt ämnen i gasform som vi kan bli sjuka av.

Exempelpå vanliga symptom vid mögelangrepp: normal trötthet, allergier, astma, hosta, nästäppa, huvudvärk, yrsel, eksem.

Källa: wikipedia.se, mogelbakteriekontroll.se